Sveriges bästa glasbyggnad ska utses

I samband med Nordbyggmässan i Stockholm delar Glasbranschföreningen ut Glaspriset för Sveriges bästa glasbyggnad. Priset delas ut till såväl arkitekter och fastighetsägare som till glas- och metallentreprenörer. Nästa Glaspris delas ut under Nordbygg 10-13 april 2018.

Tävlingsregler

Glaspriset är Glasbranschföreningens tävling om bästa glasbyggnadsprojekt, hela eller delar av glasbyggnad. Projektet ska ha färdigställts under föregående tvåårsperiod i Sverige. Tävlingen är öppen för glasentreprenörer, byggentreprenörer, arkitekter, byggherrar - alla är välkomna att skicka in tävlingsbidrag!

Tävlingen utlyses via tidningen GLAS och i annons i tidningen Arkitektur samt på Glasbranschföreningens hemsida. Priset består av diplom och glasobelisker till byggherre, arkitekt och glasentreprenör.

Bedömningskriterier

Bedömningen baseras utifrån kriterierna - arkitekturfunktion - innovation.

Anvisningar för anmälan och deltagande

Anvisningar för deltagande i 2018 års tävling finns ännu inte. Du kan däremot läsa igenom anvisningarna för 2016 års tävling om du är intresserad av hur nomineringen går till.

Ansvisningar för deltagande i tävlingen Glaspriset 2016.

Jury för Glaspriset

 

Tommy Lenberg                                                         Alf Rolandsson
VD, Byggherrarna                                                        Glasrådgivare
                                                                                        Roland & Roland AB    
 

Leif Brodersen                                                            Per Sjöhult
Arkitekt, SAR/MSA                                                        Styrelseordförande, Glasbranschföreningen
2BK Arkitekter AB                                                         tillika odförande i juryn
univ lektor, KTH Arkitektur

Mer information

Frågor om Glaspriset, vänligen kontakta Karin Lindskog
08-453 90 73 / karin.lindskog@gbf.se

Relaterat material

Skriv ut sidan