Medarbetare/kansli

Glasbranschföreningen/Glastjänster för GBF AB
Box 16286, 103 25 Stockholm, besöksadress: Skeppsbron 40
Telefon 08-453 90 70, Fax: 08-453 90 71, E-post info@gbf.se

Kansli

Erik Haara
Verkställande direktör
Telefon 08-453 90 74
E-post erik.haara@gbf.se

Marie Boberg
Ekonomi
Telefon 08-453 90 76
Mobil 070-517 79 86
E-post marie.boberg@gbf.se

Maria Gärdlund
Administration, medlemsregister
Telefon 08-453 90 77
E-post maria.gardlund@gbf.se

Ingrid Clementson
Förhandling och rådgivning
- arbetsrätt/avtalsjuridik

Telefon 08-453 90 72
Mobil 070-224 88 29
E-post ingrid.clementson@gbf.se

Richard Gavaller
Projektledare bilglas/
Auktoriserat Bilglasmästeri

Telefon 08-453 90 70 (växel)
Mobil 070-575 90 71
E-post  richard.gavaller@gbf.se

Bernt Jonasson
Konsult Utbildning/Teknik
Auktoriserat Bilglasmästeri

Telefon 08-453 90 70
Mobil 070-202 02 48
E-post  bernt@swedbiz.se

Karin Lindskog
Fasadgruppen, utbildning/rekrytering, miljö
Telefon 08-453 90 73
Mobil 070-693 90 73
E-post karin.lindskog@gbf.se

Joakim Länder
Lärlingar, grundutbildning
Telefon 08-453 90 69
Mobil 072-516 67 23
E-post joakim.lander@gbf.se

Anne Sahlgren
Administration, Inramningsgruppen
Telefon 08-453 90 75
Mobil 070-810 48 06
E-post anne@gbf.se

Mikael Ödesjö
Redaktör tidningen GLAS
Telefon 08-453 90 79
Mobil 070-527 09 19
E-post micke@gbf.se

Matilda Röjgård
Kommunikation 
Telefon 08-453 90 78
Mobil 070-246 74 98
E-post matilda@gbf.se

Cecilia Fredholm
Konsult fakturering
Telefon 08-453 90 70
E-post cecilia.fredholm@gbf.se

Glasbranschförenings styrelse

Ordinarie ledamöter

Jonas Nilsson, ordförande
Nordmarkens Fasader AB, Töcksfors
0573-21830, jonas@nmfab.se

Göran Kronström, vice ordförande
Karlstads Glasmästeri AB
054-83 30 40, goran@karlstads-glasmasteri.se 

Jan Hansson
Glaskedjan i Sverige AB
010-494 09 90, jan.hansson@glaskedjan.se

Annalena Pettersson
Svenssons Ramar AB, Östersund
063-12 58 52, annalena@svenssonsramar.se

Mats Segerberg
Ekströms Glasmästeri, Stockholm
08-34 01 20  info@ekstromsglas.se

Micael Westerberg
Tannefors Glas AB, Linköping
013-14 69 50, micael.westerberg@tanneforsglas.se

Thomas Harbom
Alufront AB, Sävedalen
031-262210, thomas@alufront.se

Suppleanter

Mats Runsten
Ryds Glas AB, Stockholm
mats.runsten@rydsglas.se

Daniel Nestenborg
Ferm & Persson AB, Göteborg
031-894320, daniel.nestenborg@fpglas.se

Skriv ut sidan