Nya Glasögon - utbildning för bygglärare

Nya Glasögon är ett branschöverskridande projekt mellan branscherna inom byggsektorn, finansierat av Energimyndigheten. Projektet ska ge yrkeslärare kompetensutveckling, förslag på metodik och tips på läromedel för att genomföra och utveckla undervisningen inom områdena hållbart byggande och energieffektivisering.

Genom Nya Glasögon får berörda yrkeslärare en tredagars utbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering. Utbildningen startade under hösten 2016. 

Varje utbildningsomgång omfattar tre dagar uppdelade på två utbildningsblock. Första blocket, som är en dag, behandlar utmaningen ur ett vidare perspektiv och är gemensam för samtliga yrkesgrupper. Det andra blocket består av två dagar och inriktar sig på specifika yrkesgrupper.

Glasbranschföreningen finns representerad i projektgruppen som driver Nya Glasögon. Representaten från Glasbranschföreningen ser bland annat till att yrkeslärarna får utbildning om glasets möjligheter när det gäller hållbart byggande och energieffektivisering.

Bakgrunden till utbildningsprojektet

Energiförbrukningen i Sverige måste minska. Uppvärmning och drift av fastigheter och bostäder står för ca 38 procent av energiförbrukningen. Enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska alla nya byggnader senast 31 december 2020 vara så kallade nära-noll-energibyggnader (NNE). Genom bättre kunskap om nya energibesparande material och metoder genom hela byggprocessen kan det byggas energisnålare fastigheter. Yrkeslärarna är en mycket viktig grupp att nå när det gäller omställning till energieffektivt byggande.

Skriv ut sidan