Information till skolor

Alla elever och lärlingar som påbörjar en utbildning inom glasteknik ska anmälas för registrering hos Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd. När de är registrerade får de en egen verktygslåda som branschen bekostar.

Blankett för registrering av elev

Läromedel

Glasbranschföreningen har tagit fram läromedel som är anpassade till lärlingsutbildningen och utbildning på gymnasiet och Komvux. Följande läromedel kan beställas från vår webbshop:

  • Bly- och konstglas, arbetshäfte
  • Fordonsglasning, arbetshäfte
  • Glasning metallkonstruktioner, arbetshäfte
  • Inramningar
  • Isolerrutor, arbetshäfte
  • Planglas A, arbetshäfte
  • Planglas B, arbetshäfte
  • Platser, arbetshäfte

Infomaterial om glasteknikerutbildning till öppethus-dagar

Film om att arbeta som glastekniker

Informationsmaterial

Glasbranschföreningen har tagit fram informationsmaterial kring hur man utbildar sig till glastekniker, glas- och metallmontör och bilglasmontör som gymnasieskolor med Bygg- och anläggningsprogrammet kan dela ut på öppethus-dagar. Materialet finns att ladda hem här nedan i pdf-format. Du kan även beställa materialet i tryckt form från GBFs kansli. Kontakta Karin Lindskog på 08-453 90 73 eller mejla till karin.lindskog@gbf.se.

Utbildning och undervisningsmaterial för bygglärare

Nya Glasögon - utbildning för bygglärare 

Nya Glasögon är ett branschöverskridande projekt mellan branscherna inom byggsektorn, finansierat av Energimyndigheten. Projektet ska ge yrkeslärare kompetensutveckling, förslag på metodik och tips på läromedel för att genomföra och utveckla undervisningen inom områdena hållbart byggande och energieffektivisering. Läs mer...

En ren byggbransch - lärarmaterial 

Med filmen "Så får vi en ren byggbransch" och ett lärarmaterial, som Ekobrottsmyndigheten har tagit fram i samarbete med flera branscher, deltar Byggbranschen i samverkan i undervisningen på bygg-, energi- och elprogram, högskola och universitet runt om i landet.

Varför är det så viktigt att jobba vitt? Och vad gör arbetsgivare och fack för att komma till rätta med de problem som finns med fusk och svartarbete? Kontakta oss om du vill ha filmen på fil, info@gbf.se.

Folder om vad det innebär att jobba svart

Svartjobb - vilket mörker!

Bilagor

Skriv ut sidan