Image
En man och en kvinna tittar upp mot taket i en lägenhet där det pågår renovering

Rotavdrag

Rotavdraget är en skattereduktion som innebär att du kan göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden när du anlitar ett glasföretag för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. Material- och resekostnader ger inte rätt till rotavdrag.

Arbetena måste utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i. 

Det är din utförare som ansöker om rotavdrag åt dig och drar då av 30 procent av arbetskostnaden på fakturan till dig. Avdraget är på max 50 000 kronor per år och person.

Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om villkoren som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få ROT-avdrag.

Det finns inget lägsta belopp för att kunna få skattelättnad.

Räkna ut vilket rotavdrag du får.

Läs mer om rotavdraget på Skatteverket.se.