Image
Illustration över hur bromssträckan förlängs ju mer sliten vindrutan är

En sliten vindruta är en trafikfara

Att en sprucken och skadad ruta ska bytas direkt vet de flesta. Få vet att även en sliten ruta utgör en stor trafikfara. Statens Väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) har i en studie visat att en sliten vindruta försämrar förarens sikt avsevärt, vilket ger en förlängd reaktionssträcka. Körbeteendet blir ryckigt och innebär en trafikfara. Forskningsresultat visar att slitna vindrutor orsakar trafikolyckor och ökar riskerna i trafiken.

Större bländningsrisk på våren

På våren ökar risken ännu mer eftersom den då ofta lågt stående solen bländar föraren. I en sliten vindruta uppstår ljusspridningseffekter när solstrålarna träffar sprickor trots att dessa ofta är osynliga för ögat.

VTI-studie gav tydligt resultat

I en simulatorstudie lät Statens Väg- och trafikforskningsinstitut 24 försökspersoner mellan 23 och 64 år köra med tre vindrutor med olika förslitningsgrad. En ruta var ny, en hade suttit på en bil i 15 000 mil och en i 35 000 mil. Bilen kördes i 40 km/timme i bländande solsken med vindrutor med olika ålder och förslitningsgrad. Förarnas reaktionssträcka studerades.

Resultatet var entydigt: sikten påverkade körningen. Förarna upptäckte hindren senare, bromsade hårdare och gjorde häftigare undanmanöver ju sämre rutan var. Detta skedde trots att de i snitt hade sänkt sin hastighet med till 15 km/timme när de körde med de slitna rutorna.

Undersökningen initierades av Glasbranschföreningen och NTF(Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande). Bägge parter menar att det är viktigt att uppmärksamma problemet.

Fakta:

  • Redan efter cirka 8 000 mil försämras sikten och innebär en trafikfara vid möte i lågt stående sol, mörker eller regn.
  • Med en ny vindruta upptäcks ett hinder i snitt på 199 meters avstånd.
  • Med en vindruta som suttit i 15 000 mil upptäcks ett hinder i snitt på 90 meters avstånd.
  • Med en vindruta som suttit i 35 000 mil upptäcks ett hinder i snitt på 70 meters avstånd.

Läs en sammanfattning av undersökningen: