Skicka inträdesansökan

Fyll i formuläret nedan för att göra en ansökan om medlemskap i Glasbranschföreningen.

Om ditt företag producerar eller marknadsför råvaror eller halvfabrikat till föreningens medlemmar ska du ansöka om associerat medlemskap.

Ansökningsformulär för medlemskap

Uppgifter om företaget
Adressen används för arbetsgivarrelaterad information. Vid fler adresser vänligen avgränsa med kommatecken. En kopia av din ansökan skickas också till denna e-postadress.
Exempelvis nyhetsbrev och kursinbjudningar. Vid flera adresser vänligen avgränsa med kommatecken.
Dotterbolag/Produktionsställe
Antal anställda
Verksamhet
Verksamhetsområden
Montering av dörrar, fönster, partier, fasader, glastak osv.
Tillverkning av dörrar, fönster, partier, fasader, glastak etc - av glas, aluminium eller stål.
Kompletterande uppgifter till ansökan om medlemskap
Har företaget bedrivit verksamhet inom branschen under minst tolv månader?
Har företaget F-skattsedel?
Har företaget tecknat erforderliga försäkringar för sin verksamhet?
Ange ditt försäkringsbolag. Om du svarat "Nej" på föregående fråga, ange också typ av försäkring.
Har företaget person/er med minst fyra års yrkeserfarenhet från glas- och metallbranschen och som med yrkesbevis, gesällbrev, mästarbrev eller på annat sätt kan styrka sin kompetens?

Som ett led i medlemskapet i Glasbranschföreningen och Svenskt Näringsliv görs årligen en insamling av medlemsuppgifter. I samband med insamling av dessa uppgifter lämnar medlemsföretagen även in personuppgifter i form av främst kontaktuppgifter till kontaktpersoner. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot medlemmarna och följer också av Svenskt Näringslivs stadgar § 22 och Glasbranschföreningens stadgar.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.