Image
Någon målar en färgcirkel

Färglära

För en konstinramare är färglära en viktig del av professionen, då det är viktigt att han/hon är väl medveten om hur olika färger reagerar i samverkan med andra färger. Genom att sätta en viss färg på ram och passepartout kan man få samma konstverk att framstå på helt skilda sätt.

Färglära är läran om färgers egenskaper, användning och sammansättning. Genom att blanda färgerna rött, grönt och blått med olika mängder av svart och vitt kan vi få fram alla andra färger. Vit och svart är i själva verket inte färger utan svart är avsaknaden av alla andra färger och vitt är summan av dem.

Något man sällan reflekterar över är att färger kan påverka varandra utan att de blandas. Vi uppfattar samma färg på olika sätt beroende på vilken annan färg som ligger intill. En ljus färg intill en mörk ser ännu ljusare ut och en mörk ännu mörkare.

Vad är färg?

Färger är ljus med olika våglängder. En viss våglängd ger upphov till en viss färg. Ur vitt ljus hittar vi en skala av alla färger. Det är dessa vi kan se i en regnbåge: rött, orange, gult, grönt, blått och violett. Det är först när det vita ljuset träffar ett föremål det visar färg. En del av ljuset absorberas medan en del reflekteras.

Komplementfärger

När man talar om komplementfärger menar man de färger som befinner sig på motsatt sida av varandra i färgcirkeln. Till exempel hittar vi grönt på motsatt sida av rött och gult på motsatt sida av blått . Är man ute efter kontraster är det således bra att använda sig av komplementfärger. Rött är aldrig så rött som när det placeras på eller intill grönt.

Elementarfärger och färgcirkeln

Färgcirkel

I Sverige använder vi det naturliga färgsystemet, vilket går ut på att vi beskriver en färg utifrån hur lik eller olik den är andra färger. Varje färg kan relateras till minst två andra färger utom sex färger som inte liknar de övriga. Dessa är de så kallade elementarfärgerna: gult, rött, blått, grönt, vitt och svart.

Elementarfärgerna delar vi in i två grupper kulörta (gult, rött, grönt och blått) och okulörta (vitt och svart). I färgcirkeln nedan kan du se hur elementarfärgerna förhåller sig till varandra. "Vit-svart"-skalan blir den axel kring vilken de kulörta färgerna grupperar sig.

Våga använda färg i ditt hem

Med hjälp av olika färger kan du påverka hur du själv och andra kommer att uppfatta din bostad. Man brukar till exempel tala om varma respektive kalla färger. Till de varma färgerna hör rött, orange, gult, rosa och brunt.

Dessa uppfattar vi som att de kommer emot oss, medan de kalla färgerna grönt, blått, turkost och lila upplevs mer distanserade. På samma sätt kan mörka färger göra att ett rum känns mindre medan ljusa färger ger ett intryck av ökad volym.

När du ska rama in ett konstverk är det bra om du talar om för din konstinramare vilka färger du har i ditt hem. Det viktigaste är självklart att inramningen samspelar med själva verket, men kan den även harmoniera med den övriga inredningen är det ännu bättre.

Källor
Nilsson KG, KG Nilssons färglära, 2004, KG Nilsson och Carlsson Bokförlag, Uppsala.
Dorian Greys Fotografi
DN Bostad