Image
Montage av bilder från ett gesällprov på Glasskolan

Gesällprov i Konstinramaryrket

Glasbranschföreningen anordnar gesällprov i Kontsinramaryrket en gång per år på Glasskolan i Katrineholm. För att få göra gesällprovet krävs 5 000 timmars erfarenhet av inramningsverksamhet eller av branschen validerade kunskaper. Gesällprovets samtliga praktiska uppgifter bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. Provet består av fem praktiska uppgifter och ett teoretiskt prov. Efter godkänt provresultat kan provtagaren ansöka om gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd.

Provmoment

  • Genomgång av en svävande inramning ‐ Medtages till provtillfället
  • Genomgång av en enkel objektsinramning ‐ Medtages till provtillfället
  • Åldersbeständig standardinramning av konst på papper med dubbel passepartout - Bättring och lagning av hörn
  • Uppspänning och inramning av stafflikonst - Bättring och lagning av hörn
  • Passepartoutskärning med flera öppningar
  • Godkänt teoretiskt prov görs 1 månad innan gesällprovtillfället

Provtillfälle

Provet sträcker sig över två dagar. Bra att känna till är att det under den första dagen finns tid för provtagarna att testa maskinerna och bekanta sig med lokalerna på Glasskolan. Se kalendern för aktuella provtillfällen.

Om det för tillfället inte finns något inplanerat provdatum, vänligen kontakta Glasbranschföreningens projektledare för konstinramning Karin Lindskog för mer information. Se kontaktuppgifter nedan.

Avgift

Det teoretiska provet, vilket sker digitalt, kostar 500 kr exkl moms. Det praktiska provet är kostnadsfritt för medlemmar i Glasbranschföreningen, medan icke medlemmar betalar 4 500 kr exkl. moms. Provtagaren får själv stå för eventuella rese‐ och logikostnader.

Anmälan

Anmälan till Glasbranschföreningen enligt datum på gesällprovsinbjudan. När du har anmält dig kommer du att bli kontaktad av en av granskarna som ger dig mer information om både den praktiska och den teoretiska delen av gesällprovet. 

Vill du veta mer?

För frågor om gesällprovet i Konstinramaryrket vänligen kontakta Karolina Östlind, Glasbranschföreningen. Se kontaktuppgifter nedan. 

Mästarutbildning i konstinramning

Inramningsgruppen har antagit nya mästarprovsbestämmelser för konstinramaryrket i vilka den nya mästarutbildningen ingår. Läs mer om provbestämmelser och mästarutbildning.

Provbestämmelser för gesällbrev i konstinramaryrket