"Vi är stolta över diplomet på väggen - en kvalitetsstämpel för kunskap och seriositet"

Image
Daniel Hellberg, kvalitet- och miljöansvarig på Preconal

Daniel Hellberg, kvalitet- och miljöansvarig på Preconal, svarar på frågor om vad han anser om Glasbranschföreningens dörrmästarutbildning och om möjligheten att bli Diplomerad Dörrmästare.

Varför har ni diplomerat er?

– Preconal har funnits i över 50 år och erfarenheten och kompetensen hos de anställda är hög. Men för att upprätthålla detta krävs regelbundna utbildningar. Det innebär mycket arbete att organisera och genomföra utbildningar inom alla de kunskapsområden som är nödvändiga för att uppfylla alla krav och behov som ställs. Genom Diplomerad Dörrmästare får vi ta del av kompletta utbildningspaket som täcker en stor del av processen från projektering till montage ute på byggarbetsplatsen.

Vilken ny kunskap har ni fått?

– Det är svårt att peka ut något enskilt. Erfarenhets- och kompetensnivån varierar av naturliga skäl mellan kollegor som har jobbat på företaget i många år och nyanställda. Så beroende på utgångsläget är mängden ny kunskap olika för var och en. Men nivån på utbildningarna är så pass hög att även våra mest erfarna kollegor kan lära sig något nytt. Det är ju också viktigt med repetition, vissa frågor är kanske inte sådant man stöter på dagligen. 

Vad var bäst?

– Kursledarna är inom sina respektive specialistområden bland de mest kvalificerade i landet. De var pedagogiska och kunde även svara på frågor om konkreta problem som vi möter i vårt dagliga arbete. Utbildningarna omfattar en stor del av det man behöver ha koll på i vår bransch. Det finns både teoretiska och praktiska utbildningar. Det var också bra att man fick med sig dokumentation som man kan använda som uppslagsverk i sitt arbete.

Vad innebär diplomeringen för er och era kunder?

– Vi är stolta över det nya diplomet på väggen. För oss innebär det en kvalitetsstämpel som bekräftar att vårt företag är seriöst och att vi vet vad vi håller på med. Vi är måna om att kunden ska bli nöjd och få rätt produkt. För våra kunder innebär diplomeringen en trygghet. Det finns många aktörer i branschen, men det är långtifrån alla som är seriösa. Det är trots allt ofta allvarliga och kritiska funktioner det handlar om, exempelvis gällande brand, utrymning och säkerhet. Det får helt enkelt inte bli fel.

Hur arbetar ni vidare?

– Vi kommer att fortsätta att utnyttja möjligheten att utbilda oss inom Diplomerad Dörrmästare. Vi vill också hjälpa till och bidra till att utveckla kursprogrammet. Glasbranschföreningen är lyhörda och lyssnar på våra synpunkter och önskemål för att anpassa utbildningarna efter våra behov. Vi kommer naturligtvis även att börja använda Diplomerad Dörrmästare i vår marknadsföring och på så vis även bidra till att sprida kunskap om konceptet i branschen.

Relaterade sidor: