Image
En man öppnar en dörr - intill visas dörrmästarlogotypen

Anlita en Diplomerad Dörrmästare!

Ett dörrparti med metall och glas släpper in dagsljus, ger bra överblick och ökar därmed trivseln och tryggheten. Kraven som ställs på ett dörrparti är många. Partiet ska skydda mot brand, fungera vid nödutrymning, försvåra vid inbrott och vara tillgänglighetsanpassat. Ofta ska kraven kombineras på samma parti.

Vanliga krav på ett dörrparti kan exempelvis vara:

  • Inbrottssäkerhet
  • Brandskydd
  • Tillgänglighet
  • Utrymning
  • Skottskydd
  • Öppning och stängning av partiet på en mängd olika sätt

Det gäller att utforma dörrpartiet på rätt sätt, välja rätt glas och beslag som sedan ska monteras korrekt. Ett felaktigt val eller montage kan få stora negativa följder. Det kan i värsta fall leda till otillräckligt brandskydd eller säkerhetsrisker.

Ett företag inom Glasbranschföreningen som är Diplomerad Dörrmästare har kunskap om de olika kraven och vet hur dessa kan uppfyllas genom olika dörrkonstruktioner, glas och lås- och beslagsprodukter. Dörrmästaren kan erbjuda beställaren en helhetslösning för dörrar, profiler, glas och beslag med rådgivning och korrekt montage av rätt dörrprodukter.

Diplomerad Dörrmästare har utbildad personal. På Glasbranschföreningens skola i Katrineholm får företagens medarbetare teoretisk och praktisk utbildning.

Anlita därför ett företag som är Diplomerad Dörrmästare! Det företaget vet hur man uppfyller de ställda kraven.

Hitta företag som är Diplomerade Dörrmästare

Företagsnamn Ort Webbplats
Alufront AB Sävedalen www.alufront.se
DFF Aluminium AB Haninge www.dff.se
Fasadsystem i Stenkullen AB Stenkullen www.fasadsystem.se
Fasadsystem Stål i Borås AB Dalsjöfors www.fasadsystemstal.se
Flex Fasadia AB Hultsfred www.flexfasadia.se
Nordmarkens Fasader AB Töcksfors www.nordmarkensfasader.se
Preconal Fasad AB Halmstad www.preconal.se
Preconal System AB Falkenberg www.preconal.se
Tannefors Glas AB Linköping www.tanneforsglas.se
Dörrmästarna i väst AB Alingsås www.dorrmastarna.se

Hitta medlemsföretag som är Diplomerade Dörrmästare / se karta

Relaterade sidor:

Vill du veta mer?