Image
Publikbild från en av Glasbranschföreningens medlemsträffar

Medlemsarrangemang

Gemenskap med yrkeskollegor och leverantörer är en stor del av föreningsverksamheten. Du som är medlem i Glasbranschföreningen bjuds årligen in till flera olika medlemsarrangemang. Detta är tillfällen till ny kunskap, diskussion, nätverkande och påverkan.

Vill du veta mer?