Image
Logotype - Auktoriserat Bilglasmästeri

Vänd dig till ett Auktoriserat Bilglasmästeri

Säkra bilglasarbeten för din trygghet!

När du vänder dig till ett auktoriserat bilglasmästeri kan du vara fullständigt trygg. Vi är specialister på alla typer av bilglasarbeten och sätter alltid kundens säkerhet i första hand. Ett auktoriserat bilglasmästeri har utbildad personal och besiktigas utifrån tuffa auktorisationskrav av det oberoende kontrollorganet Dekra.

Det är bransch- och arbetsgivarorganisationen Glasbranschföreningen som sedan 1994 står bakom och administrerar auktorisationen.

Auktoriserade bilglasmästerier:

  • är specialister på bilglas
  • har högklassig och snabb service
  • sätter säkerheten i först
  • har utbildad personal
  • kontrolleras av oberoende besiktningsorgan
  • lämnar garanti på utfört arbete
  • samverkar med försäkringsbolag
  • följer kollektivavtal
  • arbetar för högre trafiksäkerhet
  • tar miljöansvar

Om auktorisationen och våra krav

Vi har sammanställt en kort presentation av auktorisationen där du på ett lättöverskådligt sätt kan informera dig om hur vi arbetar och vilka krav som ställs på de auktoriserade företagen.

Dekra kontrollerar att kraven uppfylls

Dekras logotype

Det är det oberoende kontrollorganet Dekra som på uppdrag av Glasbranschföreningen säkerställer att företagen lever upp till auktorisationskraven. Alla bilglasmästerier som ansöker om att bli auktoriserade måste genomgå en auktorisationsrevision. När företaget väl blivit auktoriserat granskas det vartannat år genom en så kallad kvalitetsrevisionLäs mer om Dekra

Relaterade sidor

Bilagor