Image
En bil åker längs ett rapsfält

Återvinning av bil- och planglas

Glas är ett material som kan återvinnas helt och hållet, antingen i produktion av nytt glas eller som till exempel isoleringsmaterial. Merparten av det glas som återvinns av våra medlemsföretag förädlas till isoleringsmaterial.

Glasbranschföreningen har tecknat ett avtal med Scandinavian Glass Recycling, SGR, som samlar in och återvinner både bil- och planglas. Dessa fleråriga avtal är en garanti för att återvinningen sker på ett ansvarsfullt sätt och med en hög kvalitet.

Så går det till

Glaset samlas in...

En bur med krossade vindrutor

Bil- och planglas samlas in var för sig i specialanpassade ställningar som sedan hämtas av SGR. Alla sorters planglas kan återvinnas, som exempelvis isolerrutor, energiglas och solskyddsglas. Väl på återvinningsanläggningen i Kristianstad grovsorteras glaset.

och krossas till ny råvara.

En hög med glaskross

Det grovsorterade glaset processas sedan automatiskt i en krossanläggning. När glaset krossas siktas det i fraktioner för att nå den färdiga produkten som består av glaskrossbitar som är mindre än 5 mm. Det krossade glaset liknar sand, vilket gör det känsligt för fukt, och måste därför lagras inomhus. Laminat och metall, som bland annat ingår i vindrutor, isolerrutor och trådglas, separeras i processen och går till återvinning.

Råvaran blir till mineralull...

Mineralull

Det krossade glaset transporteras till Isover och används som råvara vid mineralullstillverkning. Glasets renhet är av stor betydelse eftersom tillverkningen av mineralull kräver en råvara med mycket låga halter organiskt och keramiskt mineral.

och laminat blir till plastprodukter.

En rad med bilar i närbild

Restfraktioner av laminat återvinns effektivt av företaget Shark Solutions på deras återvinningsanläggning i Danmark. Här används det renade laminatet som mjukgörare i plastprodukter, som exempelvis i kofångare till bilar, som bindemedel i färg samt i lamellrutor. Laminatet exporteras över hela världen, bland annat till USA, Indien och Japan. I framtiden kan det komma att användas i nya vindrutor och solceller.

Granskande miljörapport

Under 2010 lät Glasbranschföreningen genomföra en omfattande oberoende undersökning/revision av föreningens återvinningsverksamhet. Miljörapporten visar att varje länk i kedjan håller måttet och att återvinningen sker på bästa sätt för vår miljö. Hela miljörapporten finns bifogad längst ned på sidan.

Anslut dig till återvinningssystemet

Om du är intresserad av att ansluta dig till Glasbranschföreningens återvinningssystem kontaktar du Jessica Blixt Glasbranschföreningen. Se kontaktuppgifter nedan.