Förhandlingsdelegationen

Magnus Wedberg, förhandlingsordförande, Stockholm

Åsa Harbom, Alufront, Göteborg

Jimmy Hedkvist, Norbergs glasmästeri och Hedemora Glasmästeri

Torbjörn Carlberg, Glasbranschföreningen

Erik Haara, Glasbranschföreningen

Mikael Lindström, Glasbranschföreningen

Vill du veta mer?