Förhandlingsdelegationen

Magnus Wedberg, förhandlingsordförande, Stockholm

Andreas Hjalmarsson, Ryds Glas, Helsingborg

Daniel Nestenborg, Nestcon AB, Göteborg

Åsa Harbom, Alufront, Göteborg

Jimmy Hedkvist, Norbergs glasmästeri och Hedemora Glasmästeri

Torbjörn Carlberg, Glasbranschföreningen

Erik Haara, Glasbranschföreningen

Mikael Lindström, Glasbranschföreningen

Vill du veta mer?

Torbjörn Carlberg

Arbetsrättsjurist och förhandlingschef
Telefon:
08-453 90 72
E-post:
torbjorn.carlberg@gbf.se