Image
En väg med himmel

Glasbranschföreningens vision

Företag verksamma inom branscherna glasmästeri, bilglasmästeri, konstinramning och glas- och metallpartier ser det som självklart att tillhöra Glasbranschföreningen, föreningen som samlar Sveriges mest kvalificerade och kompetenta företagare inom sitt verksamhetsområde.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling.

Föreningens projekt och aktiviteter leder till att medlemsföretagen får högsta kompetens och anseende inom verksamhetsområdet, vilket skapar goda affärsmöjligheter och en lönsam verksamhet.

Medlemmarna känner genom sitt eget och föreningens arbete att företagets verksamhet är meningsfullt, ger självkänsla, yrkesstolthet och ekonomisk trygghet samt bidrar till en positiv utveckling av samhället och miljön.

Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer vilka gemensamt verkar för att en kund alltid ska ha Glasbranschföreningens medlemsföretag som ett naturligt val.