Image
MTK-logotype mot grön glasfasad

Krav och stadgar för MTK-auktorisation

De senaste åren har förfrågningarna ökat angående vilka möjligheter det finns att kvalitetssäkra glasmästeritjänster. I de offentliga upphandlingarna för glasmästeriarbeten under år 2020, av kommunala bostadsbolag och i statliga upphandlingar, fanns det krav på MTK-auktorisation i närmare hälften av fallen. De företag som önskade vara med i upphandlingarna behövde vara MTK-auktoriserade och ha utbildad personal inom MTK:s kompetensprogram.

I takt med att fler beställare ställer allt högre krav på möjligheten att kunna kvalitetssäkra glasmästeritjänsterna i sina upphandlingar, har också behovet av att utveckla regelverket för auktorisationen ökat.

Likvärdiga möjligheter

Under hösten 2020 beslutade därför MTK:s Auktorisationsnämnd att revidera ansökningsförfarandet med en bättre hanteringsprocess och en likvärdig möjlighet för alla företag som vill auktoriseras att kunna bli det, oavsett var i landet företaget har sin verksamhet.

Minst fyra veckors handläggningstid

Till de större förändringarna, som införs från och med 1 april 2021, hör att ett företag som har ansökt om MTK-auktorisation kan bli auktoriserat tidigast fyra veckor efter det att en komplett ansökan lämnats in. En inträdesavgift ska också vara betald innan MTK:s Auktorisationsnämnd kan utfärda ett intyg till företaget. Enligt det reviderade regelverket framgår även att personal som företaget redovisat i ansökningshandlingarna måste ha minst sex månader kvar på sin MTK-behörighet vid datumet för ansökan.

Krav och stadgar