Image
Logotype - Fossilfri glasbransch

Klimatneutral glasbransch 2045

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Den är också en historisk affärsmöjlighet. Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara det första klimatneutrala välfärdslandet i världen vilket förutom en renare miljö även ger konkurrensfördelar internationellt genom att tvinga fram ny innovativ grön teknik. För att klara klimatomställningen måste alla vara med på tåget. Stor som liten oavsett var i värdekedjan.

Glasbranschföreningen har fått ett tydligt uppdrag från styrelsen som handlar om att kartlägga branschens utsläpp och bistå medlemsföretagen i omställningsarbetet genom att ta fram åtgärdsplaner. Är du medlem i Glasbranschföreningen hittar du mer information och stöd för omställningsarbetet på medlemssidorna.

Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Byggbranschen står för cirka en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp och en tredjedel av allt avfall. Med andra ord finns det stora förbättrings- och därmed affärsmöjligheter. Inom ramen för regeringsinitiativet fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn tagit fram en färdplan för hur branschen ska nå målet om klimatneutralitet år 2045. Glasbranschföreningen, tillsammans med Svensk Planglasförening och Glascentrum, har ställt sig bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Det innebär att vi har påbörjat arbetet med att kartlägga branschens utsläpp inom verksamhetsområdena glasmästeri och glas- och metallentreprenad samt att vi utifrån kartläggningen formulerar mål för hur branschen ska uppnå slutmålet om klimatneutralitet år 2045.

Läs mer om hur vi arbetar med bygg- och anläggningssektorns färdplan 

Nästa steg: kartlägga utsläppen inom bilglas och konstinramning

Det var ett strategiskt beslut att inleda branschens gemensamma omställningsarbete genom att ställa sig bakom den färdplan som redan tagits fram för bygg- och anläggningssektorn. Med den nya kunskap och erfarenhet vi fått från projektet inleder vi även arbetet med att kartlägga utsläppen inom verksamhetsområdena bilglas och konstinramning. Alla medlemsföretag kommer att informeras löpande om projekten samt ges möjlighet att i ett tidigt skede vara med och bidra till arbetet.

Vill du veta mer?

Melinda Lemke

Projektledare Fasad/Hållbarhetsfrågor, chefredaktör tidningen GLAS
Telefon:
08-453 90 75
E-post:
melinda.lemke@gbf.se