Image
Logotype - Fossilfri glasbransch

Klimatneutral glasbransch 2045

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Den är också en historisk affärsmöjlighet. Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara det första klimatneutrala välfärdslandet i världen vilket förutom en renare miljö även ger konkurrensfördelar internationellt genom att tvinga fram ny innovativ grön teknik. För att klara klimatomställningen måste alla vara med på tåget. Stor som liten oavsett var i värdekedjan.

Glasbranschföreningen har fått ett tydligt uppdrag från styrelsen som handlar om att kartlägga branschens utsläpp och bistå medlemsföretagen i omställningsarbetet.

Är du medlem i Glasbranschföreningen hittar du mer information och stöd för omställningsarbetet på medlemssidorna.

Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Byggbranschen står för cirka en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp och en tredjedel av allt avfall. Med andra ord finns det stora förbättrings- och därmed affärsmöjligheter. Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn tagit fram en färdplan för hur branschen ska nå målet om klimatneutralitet år 2045.

Glasbranschföreningen, tillsammans med Svensk Planglasförening och Glascentrum, har ställt sig bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. I enlighet med planen har vi kartlagt branschens utsläpp inom verksamhetsområdena glasmästeri och glas- och metallentreprenad och har utifrån det formulerat etappmål för hur branschen ska uppnå slutmålet om klimatneutralitet år 2045.

Läs mer om hur vi arbetar med bygg- och anläggningssektorns färdplan 

Verktyg för klimatbokslut

Att mäta är att veta. Därför har Glasbranschföreningen låtit utveckla ett verktyg med specifik klimatdata för glas och aluminium som ska underlätta för medlemsföretagen att göra rättvisande klimatbokslut. Metodiken i verktyget utgår från GHG-protokollet (Green House Gas protocol) som är den mest vedertagna internationella redovisningsstandarden för att kvantifiera utsläppen av växthusgaser.  

– En rationell beräkningsmetod med specifik data för glas- och aluminiumprodukter gör det möjligt att till en rimlig arbetsinsats göra en klimatredovisning som ger stöd åt det strategiska hållbarhetsarbetet, säger Melinda Lemke, projektledare fasad och hållbarhetsansvarig på Glasbranschföreningen.

Medlemsföretag kan läsa mer och ladda hem verktyget på medlemssidorna.

Rapport om Cirkulära materialflöden i glasbranschen

I samarbete med Glasbranschföreningen har IVL Svenska Miljöinstitutet kartlagt glasmästeriers samt glas- och metallentreprenörers specifika förutsättningar för cirkulära flöden i bygg- och fastighetssektorn. Rapporten visar att glas har stor potential för ökat återbruk och återvinning med hög klimatvinst.

Läs rapporten Cirkulära materialflöden i glasbranschen

Föreningen arbetar på olika sätt med att öka medvetenheten om hur vi bäst återvinner planglas och vilka möjligheter det finns att återbruka glaspartier.

Glasbranschföreningen är samarbetspartner till CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande), ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet.

Image
Logotype Centrum för cirkulärt byggande

Relaterade sidor:

Vill du veta mer?