Vad gör en bilglastekniker?

En bilglastekniker byter och reparerar fordonsglas till bilar, bussar, lastbilar och andra fordon. I yrket får du arbeta med olika sorters bilmodeller, från gamla till nya. Att byta och reparera fordonsglas innebär att arbeta med hela bilens säkerhet, från sikt till krocksäkerhet. 

Det sker en snabb utveckling inom bilglasområdet, vilket bland annat betyder att andelen glas i bilarna blir större, designen mer utmanande och funktionerna fler. I moderna fordon är vindrutan en bärande del av karossen. 

Läs mer om bilglas och bilglasarbeten:

Att utbilda sig till bilglastekniker

Gymnasieutbildning

För att bli bilglastekniker kan du läsa Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Där väljer du inriktningen Husbyggnad och programfördjupningen Glastekniker.

Den första delen av utbildningen är relativt lika för alla inriktningar inom programmet och du får under denna tid lära dig om olika yrken inom bygg. När du har fått din yrkesexamen från gymnasiet påbörjar du din färdigutbildning på ett företag som lärling och får då lärlingslön. Efter cirka två år är du fullärd.

Läs mer om Bygg- och anläggningsprogrammet på Skolverkets webbplats.

Traditionell lärlingsutbildning

Yrkesutbildningen till bilglastekniker sker genom en traditionell lärlingsutbildning på ett bilglasmästeri. Du tar själv kontakt med ett företag och ansöker om en lärlingsanställning. Utbildningen är på drygt 3 år. Läs mer om den traditionella lärlingsutbildningen.

Hitta bilglasmästerier i glasbranschen
Här kan du hitta kontaktuppgifter till alla våra medlemsföretag.

Yrkesutbildning/Komvux

Inom kommunernas vuxenutbildning finns det möjlighet att läsa en yrkesutbildning. Yrkesutbildning inom Komvux och gymnasieskolan har samma ämnesplaner. En skillnad är att vuxenutbildningen är kursutformad och inte styrs av program. Utbildningens längd varierar utifrån elevens förkunskaper.

Registrering

Alla elever som går en yrkesutbildning, på gymnasiet eller på Komvux ska registreras hos Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd. Det gäller även dem som går en traditionell lärlingsutbildning. Läs mer...

Grund- och vidareutbildning inom bilglas

Glasbranschföreningen erbjuder genom Auktoriserat Bilglasmästeri såväl grundutbildning som vidareutbildning inom bilglas. Utbildningarna hålls vid flera tillfällen varje år och de arrangeras främst i Glasbranschföreningens egna utbildningslokaler på Glasskolan i Katrineholm.

Utbildningarna genomförs under ledning av kvalificerade lärare och täcker in allt från konsumenträtt och arbetsmiljö till stenskottsreparationer, information om limmer, utrustning, arbetsmetodik mm.

Grundutbildningen inom bilglas sker under två heldagar. Läs mer...

Auktoriserat Bilglasmästeri - Säkra bilglasarbeten för din trygghet!

Glasbranschföreningen står sedan 1994 bakom en auktorisation av företag som utför bilglasarbeten – Auktoriserat Bilglasmästeri. Ett auktoriserat bilglasmästeri är specialister på alla typer av bilglasarbeten och sätter alltid kundens säkerhet i första hand. För att företaget ska bli auktoriserat måste de ha utbildad personal och leva upp till en mängd tuffa auktorisationskrav vilka besiktigas av det oberoende kontrollorganet Dekra.

Läs mer om bilglasauktorisationen