Bilglaset - en bärande del av karossen

I dagens moderna bilar får glaset större utrymme och fler funktioner. Vindrutan, som är en laminerad glasruta, limmas fast och ingår som en bärande del i karossen. Glaset och infästningen är mycket starka och ska bland annat hålla emot krockkuddarna vid en kollision.

I själva glaset finns numera också en rad olika funktioner integrerade, såsom bland annat, antenner, larm, regnsensorer och displayer. Det innebär att den som byter eller en reparerar måste veta hur allt sitter ihop och ska kopplas så att full funktion återfås efteråt. Allt detta är bilglasmästaren expert på.

Riktlinjer för skadade och slitna vindrutor

Broschyren Bilglas – Riktlinjer för skadade och slitna vindrutor

Auktoriserat Bilglasmästeri har tagit fram broschyren Bilglas – Riktlinjer för skadade och slitna vindrutor, vilken ska ses som en branschstandard som ger vägledning för hur regelverken ska tolkas och efterlevas. Bedömningar i denna broschyr är i överensstämmelse med Transportstyrelsens kontrollbesiktningsföreskrift TSFS 2010:84 och kommunicerad med Swetic Sektion Fordonsbesiktning.

Här hittar du teknisk information om byte och reparation av fordonsglas. Skriften vänder sig till professionella aktörer i bilglasbranschen som bilglasmästerier, bilbesiktningar och försäkringsbranschens skaderegleringsenheter.