Image
Glasdagens logotype mot en bakgrund av såpbubblor som stiger mot skyn

Nytt datum för Glasdagen - 7 oktober 2022

Glasdagen 2022 genomförs 7 oktober på Courtyard by Marriott i Stockholm. Detta är mötesplatsen som samlar hela glasbranschen för inspirerande föreläsningar och diskussioner om intressanta och viktiga framtidsfrågor. Vi avslutar med mingel, middag, prisutdelning och underhållning. 

Säkra en plats - anmäl dig redan idag!

(Vi tillämpar fri avbokning till och med 19 augusti. Observera att du måste göra en ny bokning om du var bokad till tidigare evenemang 4 februari.)

Årets tema: Vi firar International year of glass!

FN har utlyst år 2022 till The international year of glass! En unik möjlighet för glasbranschen att till en bred publik lyfta fram glasets betydande roll för samhällsutvecklingen. En möjlighet vi ska ta tillvara! Glasdagen blir startskottet för ett år av aktiviteter som på olika sätt och utifrån olika perspektiv belyser glasets roll för det moderna samhället.

På programmet

Vi inleder dagen tillsammans. Efter lunch kan du välja mellan fördjupande föredrag/diskussioner utifrån områdena: fasad och glasmästeri, bilglas samt konstinramning (se nedan). Vi avrundar dagen med en gemensam inspirationsdos innan kvällsevenemanget och Glasgalan tar vid. Observera att det kan komma att ske ändringar i programmet.

09.00  Registrering och fika

Mingla, träffa våra partners och beskåda inramningarna som tävlar i SM i Konstinramning.

10.00  Glasdagen öppnar med fokus på International year of glass

International year of glass - en unik möjlighet för branschen
FN har utlyst år 2022 till glasets år. En unik möjlighet för branschen! Hur drar vi nytta av det?
Erik Haara, vd, och Matilda Röjgård, kommunikationsansvarig, Glasbranschföreningen

Full fart mot framtiden - hållbarhet är business
Hör Gustav Stenbeck ge sin syn på varför bolag som gör hållbarhet till en central del av sin affär inte bara är vinnare i framtiden, utan även idag. Med en mängd konkreta exempel visar han att detta är trenden som alla bolag måste ta hänsyn till för att vara konkurrenskraftiga. Framtiden måste dock vara lockande för att driva förändring och här utgör hållbarhetsfrågorna enligt Gustav inget undantag.
Gustav Stenbeck, entreprenör och investerare 

Fossilfri glasbransch 2045
Vi fortsätter branschens resa mot fossilfrihet. Vi får en uppdatering kring hur projektet fortgår. 
Melinda Lemke, projektledare Glasbranschföreningen och Joel Rosenqvist, ordförande Svensk Planglasförening

11.50  Lunch

Mingellunch serveras mellan 11.50 och 13.00. Rösta gärna på din favoritinramning i SM i kostinramning. 

13.00-15.30  Temapass: Fasad och glasmästeri

Konjunkturutvecklingen i spåren av pandemin och Cementakrisen
Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen

Återbrukets möjligheter 
Representanter från IVL Svenska Miljöinstitutet

Digitaliseringen, nödvändigt ont eller lönsam möjlighet?
Representant från IQ Samhällsbyggnad 

Morgondagens affärsmodeller
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef hållbara städer, RISE 

Fikapaus kl. 14.15-15.45 (möjlighet att byta temapass)

Kompetensförsörjningsbristen och klimatomställning
Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen

Social hållbarhet och vikten av dagsljus i våra byggnader 
Paul Rogers, dagsljusexpert, ACC

Paneldebatt: hållbarhet – utmaningar och möjligheter 

13.00-15.30  Temapass: Bilglas

Varför ökar antalet glasskador och vilken är lösningen på problemet?
Enligt en analys av Svensk Försäkring har antalet skador kopplade till motorförsäkringar mer än fördubblats de senaste 25 åren och det är glasskador som driver ökningen. Vad beror det på och vad planerar Svensk Försäkring? Hur kan Glasbranschföreningen och Svensk Försäkring samverka kring frågan?

Representant från Svensk Försäkring

Så ökar företaget lönsamheten
Att nå ett ekonomiskt bra resultat, motivera sin personal samt få och behålla kunder är några av företagarens viktigaste uppgifter. I vår erbjuder Glasbranschföreningen en ny utbildning i affärsmannaskap. Utbildningen riktar sig till personer på ledande positioner i företag verksamma inom såväl bilglas som glasmästeri och glas- och metallentreprenad. Hör en representant från utbildningsföretaget Training Partner berätta om hur utbildningen ger dig verktyg att effektivisera företaget.

Representant från Training Partner

Fordonen elektrifieras allt mer – vilka krav ställer det på bilglasmästaren?
Antalet fordon med elektrisk framdrivning ökar kraftigt. Service- och reparationsmarknaden möts härmed av nya utmaningar vid hanteringen av dessa fordon. Vad är viktigt att tänka på och vilka kompetenser och utbildningar kommer krävas framöver?

Representant från fordonsindustrin

Fikapaus kl. 14.15-15.45 (möjlighet att byta temapass)

Hållbar produktion av bilglas
Hur ser omställningen ut för att minska utsläppen vid den energikrävande tillverkningen av bilglas? Hur ser framtiden ut för eftermarknadens bilrutor?

Representant från Pilkington

Återvinning av bilglas – en viktig branschfråga
Att värna vår miljö är en ansvarsfull branschfråga och återvinningen av bilglas en mycket viktig del i det arbetet. Hur fungerar återvinningen idag och vad kan vi vänta oss av framtiden?

Representant från SGR

13.00-15.30  Temapass: Konstinramning

Få bättre koll på asiatisk konst - vad kännetecknar den - och vad behöver du som konstinramare känna till?
Lin Zhang Freund är papperskonservator och specialiserad på konservering av asiatisk konst på papper och siden. Hör henne berätta om konsten och hur du som konstinramare bör arbeta med den. 

Lin Zhang Freund, papperskonservator

Fikapaus kl. 14.15-15.45 (möjlighet att byta temapass)

Äntligen - boksläpp!
”Att arbeta med foto på papper”

Bli bättre på att arbeta med foton på papper. Boken belyser problem och frågeställningar konstinramare ställs inför när det kommer till inramning av foto på papper. Den fokuserar på nya fotografiska printtekniker och ger möjlighet att titta och känna på olika fotopapper och tekniker.

Maja Hallén, ordförande i Inramningsgruppen, Glasbranschföreningen

16.00  Inspirationsföreläsning: "Låt inte logiken hindra kreativiteten"

Utöver kreativitet är spontanitet och leklust viktiga faktorer i allt Pia Johansson gör. På Glasdagen kommer Pia som expert att hjälpa oss till ökad insikt i hur vi kan skapa ett kreativt klimat och förbättra kommunikationen på våra arbetsplatser. Vi får lära oss om hur vi genom lek och improvisation kan skapa ett flöde av kreativa idéer samt samtidigt upptäcka hur mycket bättre vi mår och vilken tillgång till vår kreativitet vi får när vi skrattar.

Pia Johansson, skådespelare, komiker och improvisatör

18.00  Kvällsprogrammet börjar

Glasdagen fortsätter med mingel och SM i Konstinramning.
Förrätt serveras under minglet.

19.00  Glasgalan - välkomna till bords!

Middagen leds av Daniel Hallberg ackompanjerad av musikerna Karin och Matilda. Vi delar också ut pris till vinnarna av SM i konstinramning.

22.00  Efterfesten kan börja

Vi avrundar Glasgalan vid kl. 22, men festen är inte slut för det. Vi hoppas att du stannar och fortsätter mingla fram mot småtimmarna.

Glasdagsscenen gästas bland annat av:

Gustav Stenbeck föreläser om hållbarhet på Glasdagen

Gustav Stenbeck är entreprenören och investeraren med ett förflutet som hyllad hållbarhetschef åt Petter Stordalens Nordic Choice Hotels. Med sina erfarenheter inom affärsvärlden kan han konstatera att affärer och hållbarhet går hand i hand och är beroende av varandra. Den ena kan inte existera utan den andra.

Image
Melinda Lemke, GBF, Joel Rosenqvist, SPF

Melinda Lemke och Joel Rosenqvist har båda ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och i synnerhet för glasbranschens omställningsarbete till en fossilfri framtid. Både Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening har skrivit på bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft 2045. På Glasdagen får du en uppdatering om vad som är på gång och vad som förväntas av oss på såväl bransch- som företagsnivå för att vi ska vara i fas med färdplanen.   

Pia Johansson
Foto: Nicholas Stankovic

Pia Johansson är en av Sveriges allra största och mest älskade skådespelare och underhållare. Dessutom är hon en av våra skickligaste improvisatörer. Hon är känd från bland annat tv-programmet Parlamentet, radioprogrammet På minuten och scenen på Stockholms Stadsteater – där hon var anställd inte mindre än 30 år! I sina föreläsningar talar Pia om kreativitet, arbetsglädje och kommunikation. Enligt henne hänger kreativitet och improvisation ihop – det ena föder det andra! 

Daniel Hallberg - Glasgalans konferencier
Foto: Morgan Norman

Daniel Hallberg är komikern som startade sin karriär 2015 på Instagram. Hans sketcher spred sig likt en löpeld och följarantalet växte snabbt. På meritlistan finns bland annat en roll i filmen The Square och han har även varit programledare för Musikhjälpen och Grammisgalan. Daniel har förmågan att fånga ett helt publikhav, något många fått erfara i samband med SVT:s talkshow Luuk & Hallberg. Daniel leder Glasgalan med musikaliska inslag av musikerduon Karin & Matilda.

Gör Glasdagen till höstens kickoff!

- Kom gärna fler från företaget! 

Passa på att komma flera från företaget och gör Glasdagen till en inspirerande start på hösten. Din medverkan gör skillnad!

Kostnad för deltagande

I dagsprogrammet ingår: föreläsningar, för- och eftermiddagsfika samt lunch. 
I kvällsprogrammet ingår: mingel, middag och underhållning.

Ordinarie medlem
Dagsprogram:  1 990 kr
Kvällsprogram: 1 260 kr

Associerad medlem
Dagsprogram:   2 790 kr
Kvällsprogram: 1 260 kr

Pris angett exklusive moms. OBS! Tänk på att kostnaden är avdragsgill.

Fasaden till hotellet Courtyard by Marriott

Bo över på Courtyard by Marriott

Vi har reserverat ett begränsat antal rum på hotellet fredagen 7 oktober. Boka senast 26 augusti för att få ett av dessa rum. Vill du boka fler nätter i anslutning till Glasdagen ska du kontakta hotellet via mejl (groupsales.stockholm@marriotthotels.se) eller telefon (08-441 31 30). Uppge "Glasdagen" vid bokningen för att få rätt pris.


Följande rabatterade pris gäller enbart 7/10:

Enkelrum: 980 kr, exkl. moms
Dubbelrum: 1 110 kr, exkl. moms

Boka hotellrum 7/10 (för bokning av fler nätter se info ovan)

Anmälan - säkra en plats och anmäl dig redan idag!

Fri avbokning till och med 19 augusti. 

Våra avbokningsregler 

  • Anmälan är bindande
  • Fri avbokning till och med 19 augusti
  • 20 augusti - 16 september debiteras 50 procent av deltagaravgiften
  • 17 september - 7 oktober debiteras 100 procent av deltagaravgiften

Öppna anmälningsformuläret

Stort tack till våra partners!

Vi vill passa på att ge en eloge till alla företag som genom sin partnermedverkan möjliggör att vi kan arrangera Glasdagen med hög kvalitet till ett förmånligt pris. 

Partners Glasdagen 2022