Image
Dörrmästarlogotypen framför en glasentré

Teoretisk dörrmästarutbildning

Det ställs många olika krav på ett dörrparti idag. I vissa fall ska dessutom många av kraven kombineras. Med kunskap om de olika kraven och hur dessa kan uppfyllas bland annat genom funktioner hos olika lås- och beslagsprodukter kan företaget ta ett större ansvar gentemot kunden och vara rådgivande i planeringsfrågor. Företaget kan även utföra totalentreprenader för denna typ av entreprenader.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren veta vilka krav som ställs, i exempelvis BBR och SSF 200, på ett dörrparti av metall- och glaskonstruktion i olika miljöer samt hur kraven uppfylls genom olika profilkonstruktioner, glas och lås- och beslagsprodukter. Kraven kan gälla brand, personsäkerhet, inbrottsskydd, tillgänglighet, nödutrymning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företagsledare säljare, inköpare och projektörer som arbetar mot byggherrar, arkitekter, konstruktörer och som har några års erfarenhet från branschen. Kursen ingår som ett krav för att företaget ska kunna bli Diplomerad Dörrmästare.

Kursinnehåll

Deltagarna får en genomgång av krav som ställs på ett dörrparti i olika författningssamlingar, standarder, normer och anvisningar samt hur kraven kan uppfyllas.

Kursen innehåller krav om:

  • Brandsäkerhet för dörrar och väggar 
  • Inbrottsskydd 
  • Personskydd, säkerhet – glas, klämrisk 
  • Tillgänglighet 
  • Utrymningskrav 
  • Skottsäkerhet för glas och profil, infästning i vägg 
  • Beskjutningsskydd
  • CE-märkning/typgodkännande

Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm

Kursledare

Tommy Sköld, säkerhetskonsult, Projsec
Fredrik Hall-Johansson, Glascentrum

Kurslängd

Två dagar

Kurstider

Dag 1: kl. 09:30 - 17.00 (med fika från kl. 09:00)
Dag 2: kl. 08:00 - ca 16.00

Kursavgift

5 900 kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
11 800 kr exkl. moms för icke medlemmar

Kurstillfällen

Se aktuella kursdatum

Vill du veta mer?