Blyinfattat glas

Tillverkning av fönster med blyinfattat glas är ett mycket gammalt konsthantverk redan från 800-talet. Då glas på den tiden inte kunde produceras annat än som munblåst glas kunde man foga samman mindre glasbitar med blylist och skapa större ljusinsläpp. Senare förstod man också att det var en fantastisk möjlighet att skapa en konstutsmyckning för främst kyrkor med olikfärgade glas. Att man använde sig av bly, och fortfarande gör, beror på att bly är lätt att forma och sammanfoga med lödteknik. Det finns idag inget ersättningsmaterial för blylister.

Image
Bild på blyinfattat glas i kyrkfönster

Metoden att tillverka ett blyinfattat fönster har förändrats väldigt lite sedan medeltiden. Skillnaden ligger främst i att idag skära glas med skärtrissa och att använda elektriska lödkolvar istället för en glödgad järnten. 

Arbetsmetodiken för att skapa ett blyinfattat fönster följer stegen: idéskiss, uppritning i verklig storlek, tillskärning och slipning av glasbitar, montering, lödning, kittning för att få den vattentät och rengöring och därefter infästning och kittning i fönsterbåge.

Ofta förknippar vi blyinfattat glas med kyrkfönster och där möter vi dem i såväl mycket gamla kyrkor som nyare moderna kyrkor runt om i världen. Ibland krävs det specialistkunnande då en del av dessa fönster ska restaureras och ibland konserveras. I många fall är det en renovering som behövs vilket många yrkesskickliga konstglasmästare då utför.

Ett blyinfattat fönster kan fylla många funktioner utöver de atmosfärskapande som vi kan se i olika kyrkorum. I offentlig miljö liksom i bostäder ger de insynsskydd och som utsmyckning och ljusinsläpp i trappuppgångar och som dekorationer interiört och i dörrar, som överljus och till exempel i vitrinskåp.

Alla konstglasmästare vittnar om komplexiteten och det stora kunskapsomfånget i yrket vilket kräver ett mångårigt lärande för att man ska kunna känna sig trygg i utövandet. ”Fullärd blir man aldrig!” som en konstglasmästare uttryckte det. Som yrkesutövare krävs förutom stor kunskap om olika glastyper och dess egenskaper även kunskap om olika blylister, lödtenn, kemikalieanvändning, infästningar i olika material, hållfasthet och stagning, miljö- och arbetsmiljöproblematik.

Vanliga arbeten är renovering och restaurering av äldre blyglasningar. Dessa finns i antikvariskt värdefulla byggnader, i offentlig miljö, flerbostadshus och i villabebyggelse, vilket kräver stort kunnande för att de ska kunna omhändertas på rätt sätt. Även nytillverkning av blyinfattade glas kräver träning, känsla för färg och form och respekt för att alltid leverera en fullvärdig produkt.

För alla som redan är i branschen och för nya på väg in i hantverket, så är det ett utmanande, utvecklande och mycket inspirerande hantverk. Med hänsyn till konstglasmästarnas och glasmålarnas långa hantverkstradition, med rötter i medeltiden, är det viktigt att kunna bevara, vidareutveckla, och främja konstglasmästarnas och glasmålarnas yrkeskunskaper som en viktig del i vårt kulturarv. Konstglasmästeri är idag en specialnisch inom glasmästeriarbetet.

Företag i Sverige

Idag är ett tjugotal företag aktiva med cirka 30 stycken kunniga yrkesutövare inom blyinfattat glas. Många av yrkesutövarna är i övre medelåldern och är på väg att följa många av de kunniga som senaste åren slutat sitt yrkesliv. Merparten av företagen finns i södra Sverige och många är enmansföretagare. Några av dessa har fått utbildning och flerårig praktik i Tyskland men flertalet är självlärda med hjälp av äldre erfarna kollegor.

Glasmålning är ett särskilt område inom branschen. Glasmålning kräver mångårigt utövande för att ge kunskap för att klara detta mycket speciella hantverk. I Sverige finns endast ett par, tre, utövare som kan ta fram glasmålning som klarar kraven i en restaurering. Dessa anlitas särskilt av blyglasningsföretagen när det krävs.

Europa och övriga världen

I Europa finns många yrkesutövare och det finns en stor marknad för dessa. Nyckelländer är Tyskland, Österrike, Belgien, Holland, Storbritannien. Men även Spanien, Frankrike och Italien har en stor och kunnig yrkeskår. USA och Canada har en marknad för blyinfattat glas och därmed också kunniga blyglasmästare.

Image
Omslag till utbildningshäftet Bly- och konstglas
Boken kan beställas i webbshopen.

Utbildning och utbildningsmaterial

I Sverige finns ingen utbildning särskilt för hantverket. Tidigare ingick en kurs ”Bly- och Konstglas” i utbildningen för blivande Glastekniker. Den delen har nu tagits ur kursen. 

Till den kursdelen finns kurslitteraturen Bly- och konstglas framtagen som ger grunderna för hantverket. 

Det finns ytterligare några skrifter om blyglasning vilka man får söka via antikvariat.

 

 

Hitta företag som arbetar med blyinfattat glas
 

FöretagsnamnOrtWebbplats
BlyfönsterspecialistenHökarängenwww.blyglas.com
Glaskonst Winfried BaierTranåswww.wbglaskonst.se
Svenska Glasstudion ABUppsalawww.svenskaglasstudion.se
GlasateljénVästra Frölunda www.glasateljen.se
N.P. Ringström ABStockholmwww.ringstrom.se
Teijlers Glas ABÖrebrowww.teijlers.se
Höglandstorgets glaskonst & konstglasmästeriStockholmwww.glashantverk.se

Vill du veta mer?