Att ansöka om medlemskap

Vad roligt att du är intresserad av ett medlemskap i Glasbranschföreningen. Nedan kan du läsa mer om medlemskapet och vad det kostar att vara medlem. Längst ned på sidan hittar du länken till ansökningsformuläret. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer om vad ett medlemskap skulle kunna innebära för just ditt företag.

Vad ingår i medlemskapet?

Här kan du läsa mer om vad som ingår i medlemskapet

Så går det till att bli medlem

Varje företag som ansöker om medlemskap granskas utifrån Glasbranschföreningens stadgar. Granskningen görs av styrelsen i det distrikt som det sökande medlemsföretaget tillhör. När företaget antagits som medlem är det bundet att följa föreningens stadgar och betala de avgifter som föreningsmötet beslutat. 

Vad kostar det att bli medlem?

Fastställande av avgifterna till föreningen

Vartannat år hålls ett föreningsmöte i samband med föreningens kongress, till vilket alla medlemsföretag inbjuds att delta. Vid föreningsmötet tillsätts styrelsen, verksamheter och projekt redovisas och beslut tas om kommande verksamhetsinriktning och projekt. Det är också vid föreningsmötet som de avgifter som ska gälla fastställs. Senaste justering gjordes i april 2015 och gäller från och med 1 januari 2016. Avgifterna debiteras ut fyra gånger per år. Avtals- och lönefrågor handläggs av Glasbranschföreningen.

Medlemsavgift och serviceavgift

Alla medlemsföretag betalar både en medlemsavgift och en serviceavgift. Medlemsavgiften betalas årligen och är en fast (momsfri) avgift på 500 kr. Serviceavgiften består av ett fast grundbelopp på 900 kr och en rörlig del om 0,145 procent av medlemsföretagets årsomsättning. Den lägsta serviceavgift ett medlemsföretag kan ha är, inkluderat grundbeloppet, 4 200 kr och den högsta serviceavgiften är 65 000 kr.

Arbetsgivaravgift för företag med anställda

Glasbranschföreningen tecknar kollektivavtal med flera arbetstagarorganisationer inom byggbranschen. Alla medlemsföretag som har anställda blir bundna att följa våra kollektivavtal och ska utöver ovanstående avgifter även betala en arbetsgivaravgift. Arbetsgivaravgiften består också denna av en fast (momsfri) medlemsavgift på 500 kr och en rörlig serviceavgift. Den rörliga delen styrs av hur många anställda det finns på företaget.

Antal anställda Serviceavgift
1 - 4   2 500 kr
5 - 14     3 000 kr
15 - 24   5 000 kr    
25 - 49 10 000 kr
50 - 99 18 000 kr
100 - 199 34 000 kr
200 (eller fler)   66 000 kr

Distriktsavgift

Alla medlemsföretag tillhör ett av föreningens sju distrikt. Distrikten arrangerar årligen informationsträffar för alla medlemsföretag inom distriktet, där tillfälle ges att diskutera viktiga framtidsfrågor. Varje distrikt har en egen styrelse som tar in en årlig distriktsavgift. Distriktsavgiften varierar från distrikt till distrikt, från 0 till 800 kr/år.

MTK-abonnemang

För de företag som monterar glas tillkommer en avgift om 1 148 kr/år för MTK-abonnemang. Avgiften är subventionerad - ordinarie pris är 1 695 kr.

Avgift till Svenskt Näringsliv

Glasbranschföreningen är sedan 1 december 2016 medlem i Svenskt Näringsliv. Det innebär att ett företag som är medlem i Glasbranschföreningen också är medlem i Svenskt Näringsliv. Medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv faktureras två gånger per år och måste betalas för fortsatt medlemskap i Glasbranschföreningen. Avgiften till Svenskt Näringsliv är 0,077 procent av lönesumman (dock med en lägsta avgift på 500 kr).

Viktigt att betala in pensioner och försäkringar för de anställda

De anställda har genom det allmänna socialförsäkringssystemet och via glasbranschens kollektivavtal en god trygghet genom ett skydd i form av ett pensions- och försäkringspaket. Mer information om de lagstadgade och kollektivavtalsbundna försäkringarna  finns i kollektivavtalen. Det är FORA (fora.se) som har hand om Glasmästeriavtalets försäkringar och Collectum (collectum.se) som har hand om Tjänstemannaavtalets. Se till att du anmäler dina medarbetare dit så fort det sker någon förändring på företaget. Genom att vara medlem i Glasbranschföreningen blir premierna något lägre samtidigt som du har möjlighet att få rådgivning och konkret vägledning av FORA och Collectum i olika arbetsrättsliga försäkringsfrågor. Läs mer om arbetsmarknadsförsäkringar...

Frågor om medlemskapet

Har du frågor som rör medlemskapet och avgifterna är du välkommen att kontakta Jessica Blixt, medlemsansvarig på Glasbranschföreningen. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Ansök om medlemskap

Du kan ansöka om medlemskap i Glasbranschföreningen direkt här på vår webbplats. 

Relaterade sidor

Jessica Blixt

Administration och medlemsservice
Telefon:
08-453 90 77
E-post:
jessica.blixt@gbf.se