Image
Olika yrkesområden i glasbranschen - bilglas, glasmästeri och glas- och metallentreprenad

Arbeta i glasbranschen

Företagen i glasbranschen har stort behov av rekrytera utbildad personal, vilket gör att framtidsutsikterna är goda för den som vill utbilda sig och arbeta i branschen.

Användningsområdena för glas är många och andelen glas i byggandet ökar stadigt. Det beror bland annat på att den snabba teknikutvecklingen, som ger glaset nya funktioner och möjligheter. Glas är beständigt när det är monterat och kan återvinnas när det kasseras.

Inom glasbranschen finns många specialyrken och det är mycket vanligt att företagen väljer att bli specialister inom ett område.

Du kan exempelvis arbeta som: