Image
GBF:s vd Erik Haara och ordförande Jonas Nilsson leder föreningsmötet i Näringslivets Hus, Stockholm
Erik Haara, vd, och Jonas Nilsson, ordförande, leder föreningsmötet i Näringslivets Hus

Glasbranschföreningens föreningsmöte (Kongressen)

Glasbranschföreningens kongress hålls vartannat år och samlar medlemsföretag från hela branschen. På Kongressen lyssnar vi till spännande föredragshållare och diskuterar angelägna framtidsfrågor. Viktigast av allt är föreningsmötet, vilket är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmötet samlar branschen till en gemensam handlingslinje för de kommande åren och här väljs även föreningens styrelse.

Föreningsmötet (Kongressen) 2023 hålls 28 september i Malmö och är denna gång en del av ett större evenemang som går under namnet Glas- och fasaddagarna

Inkom med motioner senast 28 juli 2023

Enligt föreningens stadgar ska frågor och motioner till föreningsmötet senast vara föreningsstyrelsen tillhanda 28 juli 2023 för att de ska kunna tas upp på dagordningen.

Dessa ska skickas med post eller e-post till:

Glasbranschföreningen
Box 2309
103 17 Stockholm

info@gbf.se

Möteshandlingar

Senast 14 dagar före föreningsmötet får varje medlemsföretag information om inkomna motioner, föreningsstyrelsens utlåtanden och övriga avgörande frågor som ska lyftas på mötet. Underlagen kommer att läggas ut på medlemssidorna här på webbplatsen och i samband med det skickar vi ett mejl med länk till dokumenten.

Anmälan

Kallelse till föreningsmötet, mer information om programupplägget för Glas- och fasaddagarna samt anmälan kommer att presenteras och skickas ut till alla medlemsföretag under våren. 

Relaterade sidor:

Vill du veta mer?

Jessica Blixt

Administration och medlemsservice
Telefon:
08-453 90 77
E-post:
jessica.blixt@gbf.se