Image
GBF:s vd Erik Haara och ordförande Jonas Nilsson leder föreningsmötet i Näringslivets Hus, Stockholm
Erik Haara, vd, och Jonas Nilsson, ordförande, leder föreningsmötet i Näringslivets Hus

Glasbranschföreningens föreningsmöte (Kongressen)

Glasbranschföreningens kongress hålls vartannat år och samlar medlemsföretag från hela branschen. På Kongressen lyssnar vi till spännande föredragshållare och diskuterar angelägna framtidsfrågor. Viktigast av allt är föreningsmötet, vilket är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmötet samlar branschen till en gemensam handlingslinje för de kommande åren och här väljs även föreningens styrelse.

Föreningsmötet 2023 hölls 28 september i Malmö och var då en del av ett större evenemang som gick under namnet Kongress- och fasaddagarna. Nästa Kongress äger rum 2025.

Relaterade sidor:

Vill du veta mer?