Kan vi anpassa skolmiljön för elevers välmående istället för medicinering?

Hälsa | 11 juni 2024 En klassrumssituation kan verka relativt okomplicerad, men det är mycket som försiggår när 30 barn och lärare vistas i ett och samma rum. Det pratas och ges instruktioner. Förväntas att elever ska lyssna, förstå och omsätta informationen genom att lösa uppgifter. Detta samtidigt som det...

Den byggda formens betydelse

Hälsa | 21 maj 2024 I mars publicerades en kunskapsöversikt över den byggda formens betydelse som Boverket initierat i samarbete med några av landets forskare. Däribland dagsljusforskaren Marie-Claude Dubois som betonar dags- och solljusets betydelse i våra byggnader.

Möjligheternas byggregler försämrar framtida utsikter

Debatt, Hälsa | 4 oktober 2023 En god bostad utgör fundamentet för livskvalitet och bidrar i allra högsta grad till välmående och att vi presterar väl på jobbet och i skolan. Att vi bor bra borde med andra ord vara en högprioriterad fråga för alla, även Boverket.