Yrkesprov i Glasmästeriyrket

Glasbranschföreningen och Byggnads anordnar yrkesprovet två gånger per år. Provet består av åtta delprov - sju praktiska och ett teoretiskt. Innan du genomför provet måste du träna noga hemma i verkstaden på de ingående arbetsmomenten. Provet bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. När du godkänts får du ett yrkesbevis från Lärlingsnämnden.

En man arbetar på ett fönster på yrkesprovet

Yrkesprovet genomförs på Glasbranschföreningens skola - Glasskolan - i Katrineholm. Det finns plats för max åtta deltagare per tillfälle, så anmäl dig i god tid för att vara säker på att få en plats.

När du anmäler dig till yrkesprovet är det viktigt att du bifogar din utbildningsbok eller annat intyg som bekräftar att du är behörig. Ungdomslärling måste ha minst 5 500 dokumenterade utbildningstimmar och vuxenlärling (21 år eller äldre vid utbildningsstart) måste ha minst 4 500 dokumenterade utbildningstimmar.

Inför yrkesprovet

För att provet ska kunna genomföras väl och professionellt, måste du innan träna på de praktiska proven – flera gånger, särskilt de moment du inte är van vid. Det kan annars bli svårt att klara uppgiften inom den godkända tidsramen. Tänk på att det kan kännas svårare att genomföra uppgifterna under tidspress och granskning, än vad det är att göra dem hemma i verkstaden.
Är du osäker - se våra tips på träning inför provet i bilagan nedan.

Provmoment

  • Tillskärning och montering av lamellglas med karosserilist
  • Tillskärning av halvcirkelformat urtag
  • Nyglasning av kopplad träbåge med sparfals i innerbågen
  • Tillverkning och glasning av en fast fönsterram i aluminium
  • Reparation av sidohängd träbåge med isolerruta
  • Toppförsegling av fast fönster
  • Glasning av invändigt väggparti inklusive tillkapning och inpassning av målade trälister på båda sidor
  • Teoriprov

Avgift

Enligt kollektivavtalet bekostas yrkesprovet i Glasmästeriyrket av branschen. Kostnader för resor och eventuell logi står arbetsgivaren för.

Anmälan

Inkom med din anmälan till Glasbranschföreningen senast två månader före utsatt provdatum.
Se aktuella provtillfällen i kalendern.

Veta mer?

För frågor om yrkesprovet i Glasmästeriyrket vänligen kontakta Joakim Länder, Glasbranschföreningen. Se kontaktuppgifter nedan.

Mästarutbildning och Mästarbrev

Glasmästerigruppen har antagit nya mästarprovsbestämmelser för glasmästeriyrket i vilka den nya mästarutbildningen ingår. Läs mer om provbestämmelser och mästarutbildning.

Gesällbrevs- och provbestämmelser