Möjligheternas byggregler försämrar framtida utsikter

Debatt, Hälsa | 4 oktober 2023 En god bostad utgör fundamentet för livskvalitet och bidrar i allra högsta grad till välmående och att vi presterar väl på jobbet och i skolan. Att vi bor bra borde med andra ord vara en högprioriterad fråga för alla, även Boverket.