Vem bestämmer löneökningstakten och varför?

Det är den internationellt konkurrensutsatta industrin som är bäst lämpad att ange vilka lönekostnader den svenska arbetsmarknaden klarar av. Man brukar tala om att det är industrin som ska sätta märket. 

Exportindustrin står för 55 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, vilket innebär att dessa företags förutsättningar att verka på den globala marknaden är helt avgörande för hur det går för svensk ekonomi. Det handlar om att säkerställa att vi får konkurrenskraftiga avtal där löneutvecklingen i Sverige är i takt med omvärlden.

Att låta industrin sätta märket är att stå upp för en solidarisk lönesättning, där vi tillsammans tar ansvar för att alla på den svenska arbetsmarknaden får ta del av ekonomisk tillväxt. När vi har följt industrins så kallade märke har alla fått mer i lön. Glasbranschföreningen kommer att att följa märket i avtalsförhandlingarna.

Hur beräknas märket?

Märket är ett kostnadstak - allt räknas. Märket innebär de totala kostnadsökningarna, såväl lön som andra kostnader, räknat i procent under en viss tidsperiod. Att industrin får sätta märket är en förutsättning för ordning och reda i avtalsrörelsen. Välstånd och jobb hotas om märket inte respekteras.

Märket 2023

Märket i avtalsrörelsen 2023 är 7,4 procent över 24 månader. Avtalsvärdet är 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två. Läs nyheten om parternas överenskommelse

Vill du veta mer?