Märket för avtalsrörelsen är satt – parterna överens om kostnadsökning och avtalslängd

AVTALSRÖRELSEN 2023
2023-04-03 13:38

Parterna inom industrin har enats om nya kollektivavtal. Därmed är märket satt i avtalsrörelsen. De nya avtalen omfattar två år och innebär en total kostnadsökning om 7,4 procent fördelat med 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två. 

Torbjörn Carlberg
Torbjörn Carlberg

– Det är bra att det nu är tydligt vilken kostnadsökning och avtalslängd övriga avtalsförhandlingar har att förhålla sig till. Att parterna kunde enas om tvååriga avtal är väldigt positivt då långsiktighet är viktigt för att företagen ska kunna planera och investera för framtiden. Inte minst i ekonomiskt oroliga tider är det välkommet med stabila och långsiktiga villkor för arbetsmarknaden. Det gynnar alla, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen.

Det högsta märket på 25 år

Det nya märket innebär den högsta kostnadsramen sedan Industriavtalets tillkomst 1997.

– Avtalen är på en ovanligt hög nivå, men det speglar ju också den ovanliga situation vi för närvarande har i svensk ekonomi. Parterna har axlat ett stort ansvar och viktningen mellan år ett och två i avtalen visar tydligt att arbetsmarknadens parter har tilltro till att Riksbanken kommer att klara av att pressa ner inflationen, säger Torbjörn Carlberg, som i och med att märket är satt nu kan ta de egna avtalsförhandlingarna in i nästa fas.

Just nu pågår för Glasbranschföreningens del förhandlingar om ett nytt Glasmästeriavtal med Byggnads och nya tjänstemannaavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avtalen löper ut 30 april 2023.  

Läs mer om Glasbranschföreningens kollektivavtalsförhandlingar

Se filmen om märket