Image
En vy genom en glasruta in till ett kontorslandskap där människor arbetar i grupp vid dator

Nytt kollektivavtal klart för glasbranschens tjänstemän

AVTALSRÖRELSEN 2023
2023-05-09 14:15

Glasbranschföreningen har ingått ett nytt Tjänstemannaavtal med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Avtalstiden löper från 1 maj 2023 till och med 30 april 2025. Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal medan avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt märket på 7,4 procent.

Glasbranschföreningen har tillsammans med Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige samt Plåt & Ventföretagen och fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer kommit överens om ett nytt Tjänstemannaavtal.

Erik Haara
Erik Haara, Glasbranschföreningen

Förhandlingarna har omfattat flera svåra frågor men parterna har nu enats om ett nytt avtal.

– Vi är nöjda med att vi har tecknat en ny överenskommelse som följer märket. Ett tvåårigt avtal ger företagen möjlighet till långsiktig planering, vilket ger stabilitet för både arbetsgivare och tjänstemän, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Avtalet innehåller flera delar som gynnar medlemsföretagen:

  • Löper över 24 månader
  • Unionens löneavtal följer industrins märke på 7,4 procent
  • Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal är även fortsatt sifferlösa processlöneavtal
  • Möjlighet till förlängning av provanställning om tjänstemannen har varit frånvarande
  • Redaktionella ändringar som gör avtalet mer lättillgängligt för både arbetsgivare och arbetstagare

Avtalet gäller från 1 maj 2023 till och med 30 april 2025. Under avtalsperioden är vi överens med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer om att i arbetsgruppsform fortsätta arbetet med att bidra till att göra våra företag till än mer attraktiva arbetsgivare.

Torbjörn Carlberg
Torbjörn Carlberg, Glasbranschföreningen

– Under avtalsperioden har vi tillsammans med fackförbunden arbetat för ett moderniserat arbetstidsavtal, vilket vi kommer att fortsätta med. Vi kommer även att gemensamt göra en översyn av förhandlingsordningen i Tjänstemannaavtalet. Det är viktigt att avtalet är lätt att förstå och tillämpa, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen.

För kommentarer/frågor:

Torbjörn Carlberg, förhandlingschef Glasbranschföreningen, torbjorn.carlberg@gbf.se, 08-453 90 72.

Mer information för medlemsföretag

Du som är medlem i Glasbranschföreningen kan läsa mer om det nya avtalet på våra medlemssidor.