Image
Ett montage av tre bilder föreställande ett glasmästeri, arbete på ett glastak och en person som kör en bil med vy ut genom vindrutan

Nytt Glasmästeriavtal klart – följer märket på 7,4 procent över 24 månader

AVTALSRÖRELSEN 2023
2023-05-10 09:59

Glasbranschföreningen och Byggnads har tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges glasföretag. Avtalet följer industrins märke på 7,4 procent över 24 månader där avtalsvärdet är 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två.

Erik Haara
Erik Haara, vd

– Trots ett svårt utgångsläge i en orolig tid har våra förhandlingar med Byggnads i år varit konstruktiva och vi har kunnat förändra avtalet inom vissa områden, exempelvis genom något utökade arbetstidsregler och åtgärder för att motverka osund konkurrens, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen som också lyfter fram att det är positivt att parterna har en gemensam syn på att kollektivavtalet behöver utvecklas för framtiden.

Överenskommelsen mellan Glasbranschföreningen och Byggnads innehåller nya arbetsgrupper där parterna gemensamt ska fortsätta utreda ett antal viktiga frågeställningar under avtalsperioden.

Torbjörn Carlberg
Torbjörn Carlberg, förhandlingschef

– Framför allt ser jag fram emot att arbeta vidare med våra lönebildnings- och arbetstidsbestämmelser som behöver moderniseras för att kunna möta de behov och krav som företagen ställs inför. Vi vill till exempel att avtalet ska ge utrymme till flexiblare arbetstider och att arbetstagaren ska ha större möjlighet att själv kunna påverka sin lön, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen.

Det nya avtalet gäller från och med 1 maj 2023 till 30 april 2025.

Det nya Glasmästeriavtalet i korthet

  • Giltigt från och med 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.
  • Följer industrins märke på 7,4 procent fördelat på 24 månader där avtalsvärdet är 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två.
  • Utökad möjlighet att förlägga arbetstid från kl. 06.00 istället för kl. 06.30. Med anledning av det utgår ingen OB-ersättning mellan kl. 06.00 och kl. 06.30.
  • Innehåller nya lönegranskningsregler i syfte att motverka osund konkurrens.
  • Nya arbetsgrupper om exempelvis lönebildnings- och arbetstidsregler samt fler inriktningar inom lärlingsutbildningen.
  • Medarbetarna kommer att få sin nya lön från och med 1 maj 2023.

För kommentarer, kontakta:

Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen, 08-453 90 72, torbjorn.carlberg@gbf.se
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen, 08-453 90 74, erik.haara@gbf.se

Följ avtalsrörelsen på vår webbplats

Mer information till medlemsföretagen

Du som är medlem i Glasbranschföreningen kan läsa mer om det nya Glasmästeriavtalet på våra medlemssidor