Image
Representanter från arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden vid utväxlingen av avtalskrav avseende tjänstemannaavtalen
Representanter från arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden vid utväxlingen av avtalskrav avseende tjänstemannaavtalen

Start för förhandlingarna om nya kollektivavtal för branschens tjänstemän

AVTALSRÖRELSEN 2023
2023-02-22 11:17

Glasbranschföreningen har växlat yrkanden för tjänstemannaavtalen med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Målet är individanpassade och verksamhetsnära kollektivavtal som ska vara tydliga och enkla att följa.

Torbjörn Carlberg
Torbjörn Carlberg, GBF

– Vi vill fortsätta det välfungerande samarbete vi redan har med de fackliga organisationerna som syftar till att ge branschen rätt förutsättningar att utvecklas. Jag hoppas att avtalsförhandlingarna kommer att handla om centrala frågor som hur vi säkerställer att företagen är attraktiva arbetsgivare som både kan behålla och rekrytera kompetenta medarbetare, säger Glasbranschföreningens förhandlingschef Torbjörn Carlberg.

Tjänstemannaavtalen samförhandlas med Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen och ska vara klara 1 maj 2023.

Vid sidan om tjänstemannaavtalen förhandlar Glasbranschföreningen även Glasmästeriavtalet med Byggnads.

Vad vill Glasbranschföreningen?

Ta del av yrkandena i sin helhet

Följ avtalsrörelsen på vår avtalswebb