Image
Ett montage av tre bilder föreställande ett glasmästeri, arbete på ett glastak och en person som kör en bil med vy ut genom vindrutan

Glasbranschföreningen växlar yrkanden med Byggnads

AVTALSRÖRELSEN 2023
2023-02-16 11:42

Idag växlar Glasbranschföreningen och Byggnads yrkanden för Glasmästeriavtalet. Glasbranschföreningen önskar att förhandlingarna ska leda till ett modernare avtal där såväl företagare som medarbetare får större möjlighet till flexibilitet och individuella anpassningar, exempelvis gällande arbetstidsregler och lönesättning. Förändringar som är viktiga för att glasföretagen ska kunna leva upp till beställarnas förväntningar och krav och för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Erik Haara
Erik Haara, GBF

– Tack vare teknisk utveckling och digitala lösningar har vi idag mycket bättre möjligheter till flexibilitet och individuella anpassningar än tidigare. Det innebär också att såväl kunder som medarbetare mer eller mindre förutsätter att företagen ska kunna tillmötesgå olika önskemål och krav på flexibilitet. Här gäller det att kollektivavtalen hänger med i samhällsutvecklingen och blir mer anpassningsbara för att kunna möta nya behov som uppstår. Kollektivavtalen får inte stå i vägen för utveckling, tvärtom ska det vara en konkurrensfördel att vara ansluten, säger Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen. 

Inget företag kan bli framgångsrikt utan engagerade medarbetare. Att kunna premiera hårt arbete och engagemang är centralt för att företagen ska kunna behålla och rekrytera drivna och ambitiösa medarbetare. Att utveckla avtalet för att bättre möta behov av kompetensförsörjning och rekrytering till branschen är därför prioriterat.

Torbjörn Carlberg
Torbjörn Carlberg, GBF

– Vi menar att det måste kunna vara möjligt att göra lönekarriär också i hantverksyrken. Därför vill vi att den anställde ska ges större möjlighet att kunna påverka sin lön genom att lönen på ett tydligare sätt kopplas till ansvar, kompetens och prestation. Det ska löna sig att utvecklas i jobbet och ta mer ansvar. Det här är ju sedan länge en självklarhet för majoriteten av svenska arbetstagare och något som är viktigt för att företagen ska vara attraktiva arbetsgivare, säger Torbjörn Carlberg, som ser fram emot konstruktiva förhandlingar:

– Det är en orolig och osäker tid men jag hoppas att vi tillsammans kommer att kunna ta ansvar för att hitta långsiktigt bra lösningar för branschen som ger stärkt konkurrenskraft och trygga anställningar. Vi behöver moderna och attraktiva kollektivavtal som är lätta att förstå och följa.  

Tre centrala frågor som Glasbranschföreningen lyfter fram:

Kollektivavtalet ska följa industrins märke: Den internationellt konkurrensutsatta industrin är bäst lämpad att ange vilka lönekostnader den svenska arbetsmarknaden klarar av.

– Mer branschanpassade arbetstidsregler:  Nuvarande arbetstidsregler begränsar möjligheten att på ett effektivt sätt utnyttja företagens anläggningar och resurser samt att tillgodose medarbetarnas önskemål om flexibilitet.

– En tydlig individuell lönesättning: Det ska löna sig att ta mer ansvar och utvecklas i sin yrkesroll.

Glasmästeriavtalet löper ut 30 april 2023. Glasbranschföreningen och Byggnads inleder nu avtalsförhandlingarna. Vid sidan av Glasmästeriavtalet förhandlar Glasbranschföreningen även Tjänstemannaavtalet med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

Vad vill Glasbranschföreningen?

Läsa mer om hur vi vill utveckla Glasmästeriavtalet

Ta del av yrkandena i sin helhet

Läs mer om avtalsrörelsen på vår avtalswebb