Structural Sealant Glazing, SSG

Med Structural Sealant Glazing menas att glaset fästs på insidan till en bakomliggande konstruktion enbart med ett bärande silikonlim (SG silikon). Syftet är att få en helt obruten yta. Fogarna tätas mot väder och vind med en silikonfog, så kallad vädertätning, som inte är konstruktivt bärande.

Begreppet Structural Glazing används ofta för fasadsystem som är mekaniskt infäst med bult, clips eller dolda beslag och saknar utvändiga täcklock. Detta har lett till en förvirring om vad som menas med SG. Begreppet helglasfasad bör användas som sammanfattande uttryck för alla fasader utan täcklock. SSG bör användas för helglasfasader med bärande silikonlim.

Structural Glazing är det engelska ordet för att fästa glaset på ett sätt som ger en hel och till synes obruten glasyta genom att limma glasskivor på ett bakomliggande metallprofilsystem. Limmet används statiskt för att överföra lasterna från glaset till den bärande konstruktionen. Structural Glazing har sitt ursprung i Nordamerika där man i början på 1970- talet lyckades utveckla ett silikonlim som gjorde det möjligt att limma glas till andra material. Glaset kan limmas längs alla fyra sidorna eller endast till två motstående sidor. Limningen kräver att det är fritt från föroreningar och fukt samt att luften håller en viss minimitemperatur. Dessa faktorer gör att limning ska ske inomhus under kontrollerade förhållanden och så att limmet får tid att härda ut före montaget på byggarbetsplatsen.

En avgörande komponent i en limmad fasad är silikoner av olika slag. Vid valet av silikon bör man vara uppmärksam på att det finns en mängd olika sorter av silikoner för skilda bruk och material. Det gäller att välja silikon som är beständig och passar ihop med alla övriga komponenter i fasadsystemet. Limmets vidhäftningsegenskaper mellan glas och metall måste alltid testas och godkännas av silikonproducenten, som även svarar för dimensioneringen av fogarna. Om isolerrutor ska ingå i den limmade konstruktionen måste dessa vara förseglade med silikon och inte som vanligt är med polysulfid för att tillförsäkra UV-stabilitet.

Relaterade sidor