Image
Avancerat fönsterunderhåll

Grundkurs i avancerad fönsterrenovering

I teori och praktik får du lära dig teknik och metoder för kvalificerad renovering av fönster. Kursen pågår i tre dagar och är fullmatad med praktiska övningar där varje moment för en rationell renovering av fönster gås igenom. Arbetet delas upp med teori för att du ska få en fullständig förståelse för hantverket och hur man arbetar kvalificerat och effektivt med fönsterrenovering.

Kursens mål 

För att kunna bedriva en yrkesmässig och rationell verksamhet går vi igenom tekniker och metoder för en effektiv fönsterrenovering med teori men främst praktiska moment. Efter genomförd kurs har du möjlighet att söka inträde i Auktoriserat Fönsterunderhåll, ett certifieringsorgan inom fönstersektorn med starkt miljöfokus. De arbetar med behovsanpassat fönsterunderhåll och renovering och tillhör den cirkulära ekonomin. 

Läs mer på aukt-fonster.se 

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som: 

  • vill utöka din befintliga verksamhet 
  • starta igång en verksamhet 
  • vidareutbilda dina anställda 
  • önskar inträde i Auktoriserat Fönsterunderhåll 

Kursinnehåll 

Dag 1 
Besiktning och nedplockning av fönster. Karmarbete, transport till verkstad. Färg- och kittborttagning, sköljning av glas, kittning med spruta, genomgång av systemet Auktoriserat Fönsterunderhåll. Visning och provning av maskiner och hjälpmedel. Under dagen jobbar deltagarna i grupper om två och två där kursledaren ger instruktioner och tips direkt under arbetets gång. 

Dag 2 
Arbete med tätningsteknik av fönster och dörrar, ventilation och målning. Diskussion kring arbetsplanering, kvalitet, tidsåtgång samt prissättning. Deltagarna får en förståelse för hur man på bästa sätt planerar sitt jobb för att få till en rationell arbetsgång. 

Dag 3 
De praktiska momenten slutförs samt genomgång av ombyggnad av kopplade tvåglasfönster till energieffektiva isolerglasfönster. 

Kursort 

Kursen genomförs i Leif Arvidsson AB:s kurslokaler i Mullsjö. 

Kurslängd 

Tre dagar 

Kurstider 

Dag 1: kl. 09:00 - 17:00 
Dag 2: kl. 08:00 - 17:00 
Dag 3: kl. 08:00 - 13:00 

Kursledare 

Tomas Burman, Leif Arvidsson AB 

Kursavgift 

12 480 exkl. moms per deltagare. I avgiften ingår allt kursmaterial, två hotellnätter inkl. frukost samt lunch och fika. OBS! Middag ingår ej. 

Vill du veta mer?

Mer information om utbildningen hittar du på Leif Arvidssons webbplats.

Kurstillfällen

Se aktuella kursdatum