Remissvar Miljöbyggnad 4.0

Under 2022 har Sweden Green Building Council sammanfattat en remiss med förslag på ändringar i Miljöbyggnad – ett miljöcertifieringssystem för byggnader och omgivande fastighet. Syftet med certifieringen är att kontrollera kvaliteten, driva arbetet med hållbara byggnader framåt samt vägleda kring miljöåtgärder. Bland förslagen på ändringar har fokus flyttats från människans behov av dagsljus till att mer handla om materialen. Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening håller med om att hållbara material bör prioriteras och att det är en god idé att införa krav på klimatpåverkan i byggskedet. Men för den sakens skull får inte människans behov av dagsljus glömmas bort.

Det är allmänt känt att de flesta människor trivs i öppna och ljusa lokaler med närhet till omgivande natur. Forskning bekräftar också att vi inte bara trivs, utan att tillgången till dagsljus är rentav nödvändig för att vi ska må fysiskt och psykiskt bra. Dagsljuset ger både bättre sömn och dygnsrytm, men också ökad prestationsförmåga. I remissen från Sweden Green Building Council stryks dock kravet på dagsljus. En ändring som både Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening motsätter sig i ett remissvar 2022-09-02.

Forskningen är enad; dagsljus bidrar till en bättre hälsa. En hållbar byggnad bör då rimligen leva upp till krav på god tillgång till dagsljus och därmed en hållbar miljö för människorna som ska vistas där. Miljöbyggnad är i dagsläget den certifiering som värdesätter bra dagsljus och därför bör inte det kravet strykas, framhåller Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening i remissvaret till Sweden Green Building Council.