Image
Logotype - Certifierad Konstinramare

Ansök om att bli Certifierad Konstinramare

För att bli Certifierad Konstinramare måste du vara medlem i Glasbranschföreningens inramningsgrupp. För att bli det måste man först ansöka om medlemskap i Glasbranschföreningen. Utöver krav på medlemskap ska du antingen ha avlagt godkänt gesällprov i konstinramaryrket eller ha varit verksam i yrket minst 5 000 timmar och ha genomgått någon av de kurser som arrangeras av inramningsgruppen.   

Ansökan ska kompletteras med en så kallad företagsdeklaration. När man blir certifierad förbinder man sig också att följa Certifierade Konstinramares etiska regler.

Läs mer om:

Ansökningshandlingar