Image
Logotype - Certifierad Konstinramare

Ansök om att bli Certifierad Konstinramare

För att bli Certifierad Konstinramare måste du vara medlem i Glasbranschföreningens inramningsgrupp. För att bli det måste man först ansöka om medlemskap i Glasbranschföreningen. 

Krav för att kunna ansöka om att bli certifierad är att man har genomgått någon av de kurser som arrangeras av Inramningsgruppen eller att man har avlagt godkänt gesällprov i konstinramaryrket. Ansökan ska kompletteras med en så kallad företagsdeklaration. När man blir certifierad förbinder man sig också att följa Certifierade Konstinramares etiska regler.

Läs mer om:

Ansökningshandlingar