Registrering och handledarinformation

Att vara handledare för en lärling eller elev är en viktig uppgift som innebär ansvar men också ger stimulans. Det ställer krav på både yrkesskicklighet och pedagogik men också på administrativ förmåga. För att underlätta för dig som är handledare har Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd tagit fram en handledarvägledning.

Image
Framsida av broschyren Glasbranschens utbildningsvägar och handledarinformation

I broschyren kan du även läsa om glasbranschens olika utbildningsvägar.

Registrering av traditionell lärling och glaselev på gymnasieskola och yrkesvux

Alla nya som utbildas i glasbranschen ska registreras hos Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd. Det gäller både elever på gymnasiet, yrkesvux och traditionella lärlingar. När skolan registrerar en elev och samtidigt beställer kurslitteratur skickar Lärlingsnämnden ut en verktygslåda. Den traditionella lärlingen får kurslitteratur och en utbildningsbok.

Det är viktigt att alla nya elever/lärlingar verkligen registrerar sig. Dels behöver branschen veta hur många som utbildas men det är även viktigt för den enskilda lärlingen. Gymnasiebetyg samt eventuellt praktikintyg från glasmästeri ska skickas till Lärlingsnämnden för framräkning av ingångstimmar.

Blanketter för registrering 

Läromedel

Branschen har tagit fram ett antal läromedel i glasteknik. Häftena är avsedda för alla elever och lärlingar och finns att köpa i vår webbshop.