Glas för bättre hälsa

En vuxen och två barn hoppar runt i ett ljust vardagsrum

Idag kan vi bygga hela hus av enbart glas: väggar, tak och golv. Modern glasarkitektur öppnar upp för frihet och ljus. Glas ger skydd, komfort och närhet till omgivningen. Det ger insikter om utsiktens betydelse och skapar utrymme för trivsel och rymd.

Att de flesta av oss trivs bra i öppna och ljusa lokaler med närhet till omgivande natur är allmänt känt. Men vet du om att tillgången till dagsljus och natur faktiskt har en direkt påverkan på såväl vår fysiska som mentala hälsa?

Logga för FN:s tredje globala mål

Glas för bättre hälsa stöder FN:s 3:e globala mål:

Delmål 3.4 - Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.Här ger vi några exempel på hur glasade miljöer leder till en bättre hälsa:

Glaset ger oss det livsviktiga dagsljuset

Tack vare glaset kan vi leda det livsviktiga och hälsofrämjande dagsljuset in i våra byggnader. I Sverige, där ljus ofta är en bristvara och då vi spenderar mycket tid inomhus, blir det extra viktigt att se till att vi får tillräckligt med dagsljus. Dagsljus hjälper oss att hålla en bra dygnsrytm. Vi sover bättre om natten och mår allmänt bättre om vi har fått tillräckligt med ljus på dagen. Kort exponering av dagsljus leder ofta till dålig sömn och sämre humör. Studier visar dessutom att vi presterar bättre om vi vistas i miljöer med rikligt dagsljusinflöde.

Enligt en forskningsrapport från Folkhälsomyndigheten är bebyggelsens utformning den viktigaste faktorn för dagsljusexponering när trenden är att utomhusvistelse i allmänhet minskar. Särskilt viktigt är det att planera för goda ljusförhållanden i skol- och vårdmiljö.

Vill du veta mer?

Studier och rapporter:

Läs mer på vår webbplats:

Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

Glaset ger oss närhet till omgivning och natur

De senaste åren har det kommit ett flertal forskningsstudier som visar på nyttan för alla med utevistelser och naturkontakt. Efter bara 4-5 minuter i naturen går puls och blodtryck ner och mängden stresshormoner i blodet minskar.

I en studie om utformningen av framtidens äldreboenden på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner lyfter de fram olika huvudtyper av utemiljöer. Dessa kan tillgodose behovet av dagsljus, frisk luft och naturkontakt. Förutom trädgård och uteplatser framhålls inglasade balkonger som värdefulla när det gäller att kunna komma ut och sätta sig en stund och få en naturupplevelse. De stora fördelarna med inglasning är förstås att fönster och altandörrar kan stängas när det blåser eller är kallt och att uterummet kan förlänga säsongen väsentligt.

Vill du veta mer?

Studier och rapporter:

Läs mer om närhet till natur och omgivning i tidningen GLAS:

Glas som minskar buller

Buller är ett växande miljöproblem, framför allt längs högtrafikerade gator och vägar. Forskning visar att buller påverkar människors hälsa, ofta mer än vad många tror. Det störande ljudet tränger huvudsakligen in genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna. Idag finns effektiva glasprodukter som löser bullerproblem, oavsett om de sitter i ytter- eller innerväggar. 

Med hjälp av ljudreducerande glas kan man även i områden med besvärande buller öppna upp väggar och tak för att släppa in dagsljus och skapa visuell kontakt mellan rum och människor.

Vill du veta mer?

Studier och rapporter:

Boverket – Buller berör många människor

Läs mer på gbf.se:

Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

Antibakteriella glas tar död på virus och bakterier

Det finns glasprodukter som tack vare en transparent fotokatalytisk beläggning har antimikrobiella egenskaper och därmed aktivt verkar mot omslutna virus. Detta antibakteriella glas är framför allt lämpligt för miljöer med hög hygienisk standard, som exempelvis sjukhus, laboratorier och livsmedelsaffärer.

Glaset beläggs direkt under glasproduktionsprocessen med en titanoxid-baserad beläggning. Beläggningen reagerar med vattenånga i luften, i en fotokatalytisk process, som producerar reaktiva syrearter. Dessa syrearter har ett antal funktioner, bland annat att bryta ner organiska mikroorganismer, vilket ger antimikrobiella egenskaper och verkan mot omslutna virus på glasytan. När den belagda ytan aktiveras i en uv-desinfektionsprocess, är effektiviteten i vissa fall fördubblad, jämfört med att använda obelagt glas.

Källa: Pilkington

Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

Se filmen "Glas för bättre hälsa"