Image
Almedalen i Visby
Almedalen i Visby

Almedalsveckan

Den årliga politikerveckan i Visby arrangeras första veckan i juli. Evenemanget har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Glasbranschföreningen deltar varje år, som en av tretton organisationer i nätverket Svensk Byggnäring som består av bransch- och arbetsgivarorganisationer som representerar olika delar av byggsektorn; arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, installatörer och materialleverantörer.

Nätverket företräder företag som agerar på samma marknad och som har gemensamma intressen inom näringspolitiken. Genom att samverka förbättras byggnäringens möjligheter att vinna gehör för och nå framgång i gemensamma intressefrågor. 

Glasbranschföreningen medverkar med ett antal experter under Almedalsveckan. Vi deltar på seminarier och politikerträffar samt bevakar seminarier/föreläsningar om bland annat energibesparing, bostadspolitik, arbetsmiljö och skatte- och avdragsregler (t ex ROT-avdraget). Kontakta gärna oss om ni vill att vi ska medverka på era seminarier eller andra aktiviteter.

Här kan du läsa mer om vilka frågor vi driver

Relaterat material