Image
Logotyper för Glasbranschföreningens auktorisationer och certifieringar

Auktorisation och certifiering

Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, montage av glas och brandklassade partier, produktion och montage av dörrpartier samt konstinramning.

Genom utbildning, krav och kontroll av de auktoriserade företagen garanteras beställare och konsument att de utförda arbetena inom ovanstående verksamhetsområden är utförda på bästa sätt av kompetenta yrkespersoner.

Våra auktorisationer och certifieringar: