Image
Glascentrums logotype

Glaskunskap och teknisk rådgivning

Glascentrum är glasbranschens teknik- och utbildningscenter, vilket grundades år 1967 av branschens organisationer. Idag ägs Glascentrum av Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening (SPF), som äger 50 procent vardera av verksamheten.

Glascentrums centrala uppgift är enkelt uttryckt att verka för att glas- och metallpartier i byggnader monteras på ett korrekt sätt. De utarbetar riktlinjer för val och montering av glas- och metallpartier samt utbildar för ökad kunskap inom området. Detta genom att informera, erbjuda utbildningar och utföra kontroller. Glascentrum medverkar i flertalet av Glasbranschföreningens utbildningar.

MTK - Publikationer

Glascentrum ansvarar för att kontinuerligt ge ut anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas - MTK Anvisningar. De tar också fram andra riktlinjer och förtydliganden av Boverkets regler gällande glas i byggnader. Läs mer...

Från början hette Glascentrum Monteringstekniska kommittén (MTK), men i och med att organisationen ombildades till aktiebolag år 2008 fick det namnet Glascentrum. Det juridiska namnet är Glascentrum i Sverige AB. Ombildningen och namnbytet innebar inga påtagliga förändringar för dig som redan var kund hos MTK eller prenumererade på MTK:s publikationer. Glascentrums publikationer publiceras fortfarande under namnet MTK.

Mer information om Glascentrums verksamhet hittar du på: glascentrum-mtk.se