Vad gör en glas- och metallmontör?

Det blir mer glas- och metallkonstruktioner i allt fler byggnader och de fyller en rad olika funktioner, både för arkitektur och miljö samt komfort och säkerhet. Som glas- och metallmontör arbetar du oftast i lag och både inom- och utomhus. Arbetet omfattar nyproduktion, renoveringar samt om- och tillbyggnader och det kan gälla glas- och metallkonstruktioner i både väggar, tak och entréer.

Även om det är ett specialistyrke är det mycket brett. Yrket ställer krav på bygg- och materialkunskap men också på teknik- och maskinkunnande. Du bör ha känsla för service, samarbetsförmåga och noggrannhet. Glas- och metallmontörer ska dessutom kunna hantera maskiner, ha monteringstekniska kunskaper och ha kännedom om krav på glasning av brand- och säkerhetspartier.

Att arbeta med glas- och metallkonstruktioner är därför både omväxlande och kreativt. Varje uppdrag är unikt, från säkerhetsdörrar på arbetsplatser till hela glasfasader eller tak. Framtidsutsikterna är goda för den här yrkesgruppen eftersom byggande med glas- och metallkonstruktioner ökar.

Här kan du läsa mer om glas- och metallentreprenader:

Att utbilda sig till glas- och metallmontör

Gymnasieutbildning

För att bli glas- och metallmontör kan du läsa Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Där väljer du inriktningen Husbyggnad och programfördjupningen Glastekniker.

Den första delen av utbildningen är relativt lika för alla inriktningar inom programmet och du får under denna tid lära dig om olika yrken inom bygg. När du har fått din yrkesexamen från gymnasiet påbörjar du din färdigutbildning på ett företag som lärling och får då lärlingslön. Efter cirka två år är du fullärd.

Läs mer om Bygg- och anläggningsprogrammet på Skolverkets webbplats.

Traditionell lärlingsutbildning

Yrkesutbildningen till glas- och metallmontör sker genom en traditionell lärlingsutbildning på ett glas- och metallföretag. Du tar själv kontakt med ett företag och ansöker om en lärlingsanställning. Utbildningen är på drygt 3 år. Läs mer om den traditionella lärlingsutbildningen.

Hitta glas- och metallföretag i glasbranschen
Här kan du hitta kontaktuppgifter till alla våra medlemsföretag.

Yrkesutbildning/Komvux

Inom kommunernas vuxenutbildning finns det möjlighet att läsa en yrkesutbildning. Yrkesutbildning inom Komvux och gymnasieskolan har samma ämnesplaner. En skillnad är att vuxenutbildningen är kursutformad och inte styrs av program. Utbildningens längd varierar utifrån elevens förkunskaper.

Registrering

Alla elever som går en yrkesutbildning, på gymnasiet eller på Komvux ska registreras hos Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd. Det gäller även dem som går en traditionell lärlingsutbildning. Läs mer...

Se filmen om planglas