Image
Glasprisets logotype mot en glasfasad

Vinnare av Glaspriset

Glasbranschföreningen delar vartannat år ut Glaspriset för Sveriges bästa glasbyggnad. Priset delas ut till såväl arkitekter och fastighetsägare som till glas- och metallentreprenörer.

Den 28 april tillkännagavs vinnaren av Glaspriset 2022. Det blev Kulturhuset i Stockholm.

KULTURHUSET
Foto: Johan Eldrot

Pressmaterial

Läs pressmeddelandet och ladda hem pressmaterial

Resultatet av onlineomröstningen i kategorin "publikens favorit"

Projektet som fick flest röster av besökarna på Glasbranschföreningens webbplats år 2022 var Våghuset i Göteborg.

Relaterade sidor

Samtliga vinnare av Glaspriset

Glaspriset 2022

Kulturhuset

STOCKHOLM

KULTURHUSET
Om Kulturhuset 

Byggherre: Stockholms fastighetskontor
Arkitekt: Ahrbom & Partner (A&P Arkitektkontor AB)
Glasenteprenör: Westins Fönsterteknik AB
Glasleverantör: AGC Interpane och Guardian
Byggsystem: Specialsystem för Kulturhuset

Motivering: Efter femtio års daglig verksamhet behövde den världsberömda byggnaden vid Sergels Torg totalrenoveras och uppdateras i avseende på funktion, energikrav, komfort och personsäkerhet. Hela den norrvända glasfasaden har ersatts med nya våningshöga isolerglas (U-värde 1,0 W/kvmK) efter ett intensivt samarbete mellan konsulter, beställare, entreprenör och antikvariska myndigheter. Det ursprungliga profilsystemet bestod av stålprofiler klädda med bockad plåt av oxiderad mässing. Dessa märktes upp och återmonterades. Ett flertal provglas monterades och värderades utifrån bland annat genomsiktlighet, kulör, reflexer och speglingar. Projektet tilldelas Glaspriset 2022 för en oerhört ambitiös och väl genomförd renovering av Kulturhusets ikoniska glasfasad.

Läs mer om projektet och ladda hem pressmaterial.

Glaspriset 2020

Regionens hus

GÖTEBORG

Regionens hus i Göteborg
Om Regionens hus

Byggherre: Västfastigheter
Arkitekt: White Arkitekter
Glasentreprenör: UPB
Glasleverantör: Saint-Gobain, screentryck av Glassbel
Byggsystem: Glas i fasad: Wicona
Invändiga partier: Wicona, Moelven

Motivering: Bergslagsbanans gamla stationshus strax norr om Göteborgs centralstation har renoverats och tillsammans med ett magnifikt tillägg, omvandlats till nya lokaler för Västra Götalandsregionens administration. Genom den gamla stationsbyggnadens huvudentré leds besökare via små länkbyggnader av glas och spegelglas (klädda med ett solskyddande kopparfärgat metallskikt), till tre nya kontorskroppar också helt i glas, varav den västra reser sig femton våningar över spårområdet och bildar ett nytt landmärke. De nya kontorslokalerna har extremt låg energianvändning. De helglasade fasaderna har täta horisontella fönsterband med solskyddsglas. Mellan de horisontella fönsterbanden löper täta glasband med screentryck i ett pixelmönster i tre lager; pärlemor för skimmer; vitt som bakgrund och ljusreflektor; mörkgrönt för kulör och toning. Varje glasband har en egen täthetsgradering på vägen upp mot den vita överdelen. Den gröna kulören är fint avstämd mot stationsbyggnadens koppartak. Och de små länkbyggnaderna ger associationer till järnvägsvagnar. Sammantaget ett mycket imponerande projekt som utvecklar den samtida glasarkitekturen på ett innovativt och självständigt sätt.

Se filmen om varför Regionens hus vann Glaspriset 2020
Läs mer om projektet och ladda hem pressmaterial.

Glaspriset 2018

Umestan 12

UMEÅ

Umestan i Umeå
Om Umestan 12

Byggherre: Lerstenen
Arkitekt: Wingårdhs
Glasentreprenör: UPB AS
Byggsystem: Miljöbyggnad guld
Glasleverantör: Pal-Klaas AS

Motivering: Som en del i Umeås ambitiösa satsning på arkitektur och stadsutveckling, har en ny kontorsbyggnad av skimrande glas uppförts i regementsområdets företagspark. Kring en överbelyst atriumgård är kontorsrum placerade med fin utsikt över centrala Umeå. Den miljöguldklassade byggnaden har en dubbelglasfasad där det yttre glasskiktet hänger från meterlånga konsoler, för att undvika köldbryggor. Glaset har svart screentryck inåt och orangebrunt tryck utåt. Detta möjliggör solskydd, insynsskydd och full utblick. De två fasadskiktens uttryck varierar under dagen. I dagsljus reflekterar den minimalistiska och precisa glasvolymen omgivningen – och när mörkret faller sprider byggnaden ett varmt, diffuserat och drömskt ljus.

Glaspriset 2016

Johanneberg Science Park

GÖTEBORG

Johanneberg Science Park i Göteborg
Om Johanneberg Science Park

Byggherre: Chalmersfastigheter
Arkitekt: White Arkitekter
Glasentreprenör: Metus
Profilleverantör: Schüco
Byggsystem: Prefabricerad elementfasad samt structural glazing
Glasleverantör: Saint Gobain

Motivering: Två sammanlänkade kontorshus (i grunden ganska vanliga med mörka kärnor för kommunikation, service och teknik omgivna av ljusa öppna kontorsytor) är Samhällsbyggnadssektorns nya mötesplats på Chalmers Tekniska Högskola. Det enkla grundkonceptet har utvecklats till en fantastisk glasbyggnad som med stor precision och konstnärlighet på olika sätt utnyttjar glasets tekniska, funktionella och estetiska egenskaper. De böljande svarta och gyllene glasfasaderna binds samman i bryggor av spegelglas vilket skapar ett fyrverkeri av komplexa speglingar; en illusionskonst på högsta nivå.

Glaspriset 2014

Kv Provisorn 4 (Jarlahuset)

STOCKHOLM

Jarlahuset i Stockholm
Om Kv Provisorn 4 (Jarlahuset)

Byggherre: Fastighets AB Probitas
Arkitekt: Aros Arkitekter AB
Glasentreprenör: Fasadglas Bäcklin AB
Byggsystem: FG LightWall
Glasleverantör: Guardian

Motivering: Ett kvartersstort anonymt kontorshus på Norrmalm i Stockholm har renoverats och byggts om på ett sätt som knappt syns utifrån. Men träder man in i dess inre så väntar en häpnadsväckande upplevelse; istället för standardiserade kontorslokaler med mörka korridorer och fönstergluggar så möts man av en organiskt utformad innergård helt i glas, gestaltad och monterad med mycket stor precision. Ett tydligt och enkelt koncept som till fullo utnyttjar glasets möjlighet att med relativt enkla medel kvalitativt utveckla en konventionell fastighet och ge den betydande mervärden.

Glaspriset 2012

Station Triangeln

MALMÖ

Station Triangeln
Om Station Triangeln

Byggherre: Citytunneln Projektet/Malmö Stad
Arkitekt: Sweco/KHRAS
Glasentreprenör: Skandinaviska Glassystem AB

Motivering: Det stora Citytunnelprojektet i Malmö har resulterat i tre nya tågstationer. Glasprisjuryn premierar i år Station Triangeln - ett demokratiskt, monumentalt och mycket vackert offentligt rum som låter dagsljuset flöda ner till perrongerna genom sinnrikt fribärande stålkonstruktioner klädda med triangulära plana glas. På kvällen lyser de runda droppformade entréhallarna som stora lyktor i mörkret. Den mycket precisa konstruktionen möjliggör fria spännvidder på upp till 18 meter med en stomhöjd på endast 60 mm.

Glaspriset 2010

K:Fem Modevaruhus

VÄLLINGBY

K:Fem modevaruhus
Om K:Fem Modevaruhus

Byggherre: Svenska Bostäder
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB
Glasentreprenör: Skandinaviska Glassystem AB

Motivering: Glasprisjuryn har i år valt att premiera en byggnad som med både humor och stor konstnärlig skicklighet utnyttjat glasets många uttrycksmedel för att skapa ett nytt modevaruhus med stark identitet och elegans. Glasarkitekturen har utvecklats starkt i Sverige under de senaste tio åren och många lösningar har kopierats och upprepats, men i utformningen av K:Fem drivs utvecklingen framåt på ett innovativt och självständigt sätt. Varuhuset präglas av lätthet och refererar till rött siden, vita spetsar och vattendis. Ett tema är förskjutningen från opakt till transparent glas, som både speglar och har djup. Ett annat viktigt uttrycksmedel är den skickligt genomförda ljussättningen, inte minst av det karaktäristiska utskjutande takets undersida.

Glaspriset 2008

Rica Talk Hotel 

ÄLVSJÖ

Rica Talk Hotel i Älvsjö
Om Rica Talk Hotel 

Byggherre: Mässfastigheter AB
Arkitekt: Rosenbergs Arkitekter AB
Glasentreprenör: Fasadglas Bäcklin

Motivering: I skapandet av hotellbyggnaden har man mycket skickligt utnyttjat glasets potential för att maximera variation och differentiering i byggnadskroppens uttryck. Reflexion, skuggning, transparens, spegling, mönsterverkan, glans, föränderlighet, ljusfärg och ljusintensitet ingår i hotellets repertoar för att skapa en känsla av fest. Gestaltningen präglas samtidigt av en resurssnål och miljövänlig lösning med några få tekniskt vällösta grundelement som kan varieras i det oändliga. Det nya hotellets screentryckta glaspartier samspelar elegant med omgivande naturanodiserad aluminiumplåt. 

Glaspriset 2006

Kv Smeden 1 

SOLNA

Kv Smeden 1
Om Kv Smeden 1

Byggherre: Fabege AB
Arkitekt: Roman Arkitekter, WSP Arkitektur
Glasentreprenör: Fasadglas Bäcklin

Motivering: Glasprisjuryn har premierat ett bidrag som med enkla medel transformerat en problematisk kontors- och industrifastighet från 70-talet till ett flexibelt handelshus med stark identitet och föränderligt uttryck. Den befintliga huvudfasaden har kompletterats med ett yttre glasskikt med små vinkelförskjutningar, och med en nyskapande fasadbelysning nattetid som utnyttjar glasets potential. Ombyggnadsprojektet är ett innovativt exempel på hur man med modern glasteknik kan åstadkomma mycket stora funktionella förbättringar med relativt begränsade materiella insatser.

Glaspriset 2004

Postens nya huvudkontor

SOLNA

Postens huvudkontor i Solna
Om Postens huvudkontor

Byggherre: AP Fastigheter
Arkitekt: BSK Arkitekter
Glasentreprenör: Trosa Glas

Motivering: Postens nya huvudkontor – ”Think Tank” – är en idérik byggnad med stark identitet som väl samspelar med landskapet och Postens intilliggande terminal vid Tomteboda. Efter en internationell arkitekttävling premierades och genomfördes detta projekt, som med hög prefabriceringsgrad uppförts under kort tid och resulterat i en byggnad med arkitektoniskt hög valör. Byggnaden präglas av mångfald och rikedom i uttryck; ett integrerat solskydd ger fasaden ett spännande och variationsrikt mönster. Juryn vill även framhålla projektets välstuderade anpassning till byggandets toleransbehov, samt dess differentierade användning av glasets möjligheter i en klimatskärm med låga energiförluster och litet kylbehov. Den inspirerande innemiljön kännetecknas av flexibilitet, kommunikation och öppenhet i ett av dagsljus flödande landskap.

Glaspriset 2002

Millimeter Arkitekters kotor

STOCKHOLM

Millimeter Arkitekters kontor
Om Millimeter Arkitekters kontor

Byggherre: Drott Arkitekt: Millimeter Arkitektkontor
Arkitekt: Millimeter Arkitekter
Glasentreprenör: Planglasteknik Stockholm AB

Motivering: ”… och himlen ovanför” uppvisar ett kreativt grepp, i en tidigare trist gårds- och lokalmiljö, med en helglasad gårdsöverbyggnad som skapar en ljus, komfortabel och tyst innemiljö. Här har man i samverkan med gårdsmiljön också uppnått en dramatisk känsla och spännande atmosfär för underliggande kontor. Gårdsöverbyggnaden är innovativ som Sveriges första helt limmade glaskonstruktion, där man även utnyttjar glasets möjligheter att vara självbärande i såväl vertikala som horisontella delar och samtidigt underlättar konstruktionen skötsel och underhåll.

Relaterade sidor