Image
Vinnarna av glaspriset med blommor och diplom
Vinnarna fr v: Fredrik Liliedahl, UBA Glas & Fasad, Daniel Hohenthal och Marcus Hultberg, Kanozi Arkitekter samt Lina Brömer, Castellum.

Sjustjärnan vinner Glaspriset 2024

PRISAD GLASARKITEKTUR
2024-04-25 16:12

– Vi är jätteglada och mycket stolta över att projektet som vi jobbat med i flera år får den här uppskattningen. Dessutom är det extra roligt att det sker i så hård konkurrens med de andra tävlingsbidragen, säger Daniel Hohenthal, chefsarkitekt, och framhåller att det är många medarbetare på Kanozi Arkitekter, samt leverantörer och entreprenörer, som i tät samverkan uppfört E.ons nya huvudkontor i Malmö som nu är en arbetsplats för 1 500 personer.

Glaspriset 2024 logotype

E.on har i kontorshuset samlat alla anställda i den nya byggnaden som präglas av såväl social hållbarhet och arkitektoniska kvaliteter som trivsel. Daniel Hohenthal beskriver uppgiften att placera den 150 meter långa byggnaden i en kommande tät innerstadsmiljö som rejält utmanande, både arkitektoniskt och logistiskt. 

– Därför har vi designmässigt frångått de senaste årens trend med ganska enformiga tillslutna fasader, som sveper runt alla sidor med samma uttryck. Vi har skapat ett mer öppet hus med skulpturala inslag. Ett hus med variation. Vi tycker att omväxling är bra i en byggnad, särskilt i en tät innerstad med grannar tätt inpå. Det här huset är därför öppet, tillgängligt visuellt inte minst utifrån, som en del av stadens offentliga liv och invändigt med ett rikligt ljusflöde trots huset storlek, beskriver han.

Ett hus som främjar laganda

Den övergripande ambitionen har varit att främja laganda, samarbete och hälsa för personalen genom att erbjuda dagsljusbelysta, luftiga och vackra kontorslokaler med tillgång till takterrasser, matsalar, restauranger och gym. 

E.ons huvudkontor i malmö
Projektteamet har arbetat med en provkarta av olika typer av glasfasader, där de energibesparande dubbelglasfasaderna kanske är de mest imponerande. De har rent klarglas med utvändigt solskydd i vissa lägen. Luftkudden i dubbelglasfasaden kyler kontoret på förmiddagen och värmer huset på kvällen. Fasaden mot norr har räfflade glas som ger ett skimrande uttryck. 
Foto: Werner Nystrand.

För ett frikostigt dagsljusflöde är dubbelskalsfasaderna i söder och väster avgörande. Här har Kanozi jobbat med skyddad solavskärmning, som inte behöver gå ner och täcka så mycket tack vare just dubbelglasutförandet.

– Huset upplevs nog ganska levande även inuti, tack vare de stora glasens ljusinsläpp, noterar Daniel Hohenthal. 
Kontorets bredd, på cirka 32 meter, kräver särskilda lösningar för att också leda in dagsljuset djupt. Tomten i sig var för liten för en kringbyggd lösning. Så istället har det gjorts midjor där huset smalnar av på vissa ställen och leder in ljus effektivt. Åt norr, med en anslående utsikt över Nyhamnen, är helglasfasaden mer traditionell, men i bjälklagskanterna sitter räfflade glas som ger ett skulpturalt effektfullt skimrande ljusspel.  

Få kompromisser tack vare tidig samverkan

Daniel Hohenthal betonar att samarbetet med entreprenörerna har varit avgörande för att slutresultatet blivit som arkitekterna på Kanozi tänkt sig.

– Det är ju inte ovanligt att det i andra projekt blivit kompromisser som lett till att de ursprungliga idéerna inte överlevt hela vägen. Här har det varit minimalt av detta tack vare bra samtalspartners, som bland annat UBA Glas & Fasad, där vi tillsammans i ett tidigt skede bollat idéer och hittat lösningar, som dessutom sedan blivit väldigt väl utförda. Det är ett klart kvitto på att kompetens och initialt samarbete ger möjlighet för ett projekt att hålla hela vägen till färdigställande, konstaterar Daniel Hohenthal.

Interiör bild på vacker trappa i E.ons huvudkontor
Alla, både personal och besökare, kommer in genom samma entré till torget i det stora atriumet. Här finns gott om plats för både formella och informella möten, inte minst i den breda trappan som är byggnadens skulpturala ryggrad och leder upp till personalmatsal och takterrass. Foto: Felix Gerlach.

Meriterande utmärkelse för UBA

För Fredrik Liliedahl på UBA Glas & Fasad är Glaspriset en meriterande utmärkelse och uppskattad lön för mödan.

– Vi är stolta över vad vi har bidragit med. Vi har jobbat stenhårt ända från den omfattande projekteringen till montaget på en trång arbetsplats. Men precis som E.ons projektnamn, One Team One House, gläds jag också med både Castellum, Skanska, Kanozi och alla inblandade hos oss.

Fredrik återkommer till projekteringen av fem olika fasadtyper som han beskriver som en rejäl utmaning.

– Särskilt då att verifiera dubbelskasfasadens funktioner med värmelasterna och den ventilerande luftspalten mellan glasen. Här hade vi stor hjälp av Inform Design och Harris Porazis, säger han.

Hyrde lagerlokal intill

UBAs uppdrag att projektera, producera och montera de olika fasaddelar i huset, alla med relativt stora glas på en total yta av 14 500 kvadratmeter, krävde både noggrann organisation liksom planering.

– Bara att jobba på en så pass inklämd arbetsplats innebar stora logistikutmaningar. Vi hittade dock en lyckad lösning, där vi hyrde in oss i en lagerlokal alldeles intill. Det tjänade vi oerhört mycket på vid transporter och materialhanteringen på plats, säger Fredrik Liliedahl.

Vinnare av Glaspriset 2024 - E.ons huvudkontor Sjustjärnan i Malmö

Juryns motivering: ”E.ons nya huvudkontor tilldelas Glaspriset 2024 för sina höga ambitioner gällande framtidens arbetsmiljö, där inte minst den rika glasarkitekturen bidrar till hälsa och välbefinnande för de anställda. Genom detta projekt har också glasarkitekturen med dubbelglasfasader fått en glädjande renässans i Sverige”.

Pressmaterial finns i vårt pressrum

FAKTA OM PROJEKTET

Byggherre: Castellum

Arkitekt: Kanozi Arkitekter

Glasentreprenör:  UBA Glas & Fasad

Glasleverantör: AGC Interpane

Byggsystem: Schüco