Image
Montage av tre bilder från Nordbygg 2024

Hög stämning och innovativa produkter i glas- och beslagföretagens montrar

NORDBYGG 2024
2024-05-13 10:08

Nordbygg, norra Europas största byggmässa, präglades i år av företag och produkter som strävar efter minskat klimatavtryck. Hållbarhetsfrågor har med all rätt blivit allt viktigare inom samhällsbyggnadssektorn, vilket framgick av såväl scenprogrammen och utställarnas erbjudanden som av hela arrangemanget.

Image
Melinda Lemke på Nordbyggs stora scen vid prisutdelningen av Glaspriset och Glaspärlan 2024
Melinda Lemke, Glasbranschföreningen, delar ut Glaspriset och Glaspärlan på Nordbygg.

Mässan lockade i år ”bara” 35 000 besökare, siffror som förvånar Melinda Lemke, projektledare på Glasbranschföreningen.

– Det märktes inte hos oss i C-hallen. Där var det intensivt nätverkande, bra tryck och fantastiskt att uppleva glädjen och energin i alla möten mellan besökare och utställare. Normalt sett brukar man ju bli rätt sliten efter en mässa, men den här gav mer energi än den tog, intygar hon.

Klimat, skydd och konstglas

Trender som märktes på mässan vid sidan av minskat klimatavtryck var bland annat skydd och säkerhet, avancerade system och mjukvaruprogram för profiler i både trä och aluminium, fågelskyddsglas samt hantverk och konst med glas. 

– Därför var det också väldigt roligt att vi lyckades få Christian Baierl från Lamberts Glashütte, Europas och kanske världens enda företag som fortfarande tillverkar munblåst planglas enligt traditionella metoder och nyligen utsågs till världsarv av Unesco, till mässan som föredragshållare på stora scenen. Vi kunde också i Glasbranschföreningens monter visa prover på dessa fantastiskt vackra glas, berättar Melinda. 

Åhörare vid Glasscenen i Glasbranschföreningens monter lyssnar till Per Ahrbom
Per Ahrbom föreläser på Glasscenen om glasets centrala roll i byggnaders gestaltning och arkitektur.

Spännande föredrag på glasscenen

I Glasbranschföreningens monter gavs också dagligen flera föredrag på den egna Glasscenen, bland annat av Josefin Larsson på Tengbom, om hur vi förvaltar fönstren som kulturarv. Kenneth Andersson, Tumba Glas- och Fönsterrenovering, beskrev sju metoder för att renovera gamla fönster. Margareta Wilhelmsson, Sveriges Arkitekter, talade om Boverkets nya byggregler och de förslagna kraven på direkt dagsljus, solljus och utblick. Per Ahrbom, Ahrbom & Partner, gav sina reflektioner om glasets utveckling från det han började sin karriär till dags dato. 

Lågkonjunkturen mattas av 

Byggföretagens konjunkturexpert Fredrik Isaksson imponerades av den entusiastiska stämningen på mässans glas- och beslagområde. 

– Det kan jag faktiskt förstå. För de företag som inte är beroende av ett starkt bostadsbyggande, utan i stället är mer inriktade på offentliga byggnader och industri, går riktigt bra. Sedan anar vi en början på en försiktig konjunkturvändning. Allt tyder på minst två sänkningar av styrräntan i år och dessutom ser vi att inflationen går ner, så visst finns det fog för entusiasm, menar han. 

En glasprofil i närbild
Mässan ger en unik möjlighet för besökarna att se och känna på produkter samtidigt som experterna finns till hands för att besvara alla frågor.

Fler arkitekter borde komma

Det rådde dock samstämmighet bland de runt sextio utställarföretagen i glas- och beslagområdet om att fler arkitekter borde besöka mässan.

– Arkitekterna åker gärna på Stockholm Furniture Fair, men visar inte lika stort intresse för de stora byggmaterialen som visas på Nordbygg. Det är ju till stor del för dem vi gör det här och jag är lite besviken över att de inte tar tillfället i akt att komma och känna på produkterna. Det är en helt annan sak att uppleva dem än att bara se dem på en skärm. Det är först då, när du håller i och känner på en produkt, samtidigt som du får prata med någon som kan beskriva alla detaljer, som du på riktigt förstår vilka möjligheter som finns, säger Melinda Lemke och tipsar om att mässan är viktig för att vi ska behålla expertkompetensen i Sverige som säkerställer att det finnas lösningar som passar den svenska marknadens krav och behov.
 

Vinnarna av Glaspriset 2024 tar emot priset på Nordbyggs stora scen
Vinnarna av Glaspriset för projektet Sjustjärnan i Malmö tar emot priset på Nordbyggs stora scen.

Nordbygg 2026 kommer att äga rum 21 - 24 april på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Text: Mikael Ödesjö

Foto: Magnus Östh och Matilda Röjgård

Fler bilder från mässan