Glasfasader

En glasfasad ska vara tvåstegstätad. Det första steget innebär att den yttre delen av fasaden ska vara så regntät som möjligt och tryckutjämnad, men luftad och dränerad så att fukt som kommer in kan ta sig ut.

Färgglad glasfasad med runda hörn

Tryckutjämningen innebär att det är samma lufttryck på båda sidor om den yttre tätningen, vilket gör att vatten inte pressas in i fasaden vid fogar eller andra otätheter. Detta är speciellt viktigt vid slagregn då det bildas en vattenfilm på fasadytan som vill tränga in i fasaden.

Det andra steget utgörs av luft- och diffusionstätningen som ska ligga i den varma delen av väggen. Denna tätning ska då även ta upp tryckskillnaden mellan ute och inne. I lätta utfackningsväggar är denna tätning som regel en plastfolie. I en betongvägg utgör betongen i sig tätning. I en curtain wall-fasad används som regel en metallplåt (vanligen 0,7–1,5 mm tjock) av stål eller aluminium som invändig tätning.

Glasfasader kan indelas i tre vanligt förekommande typer:

1. Curtain Wall

Mekaniskt infäst fasad med:

  • ramverk av metallprofiler
  • punktvis med clips som är öppna eller dolda av täckprofil
  • punktvis med bultar genom glaset

Läs mer om Curtain Wall-fasader

2. Structural Sealant Glazing

Limmat infäst mot metallprofil:

  • tvåsidigt, kombinerat med profiler
  • fyrsidigt

Läs mer om Structural Sealant Glazing

3. Dubbelskalfasad

  • två glasskal med mellanliggande utrymme vanligtvis försett med rörliga solskydd

Läs mer om Dubbelskalsfasader

Relaterade sidor