Klimatdeklaration för byggnader

Lagen om klimatdeklaration för byggnader träder i kraft 1 januari 2022. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Klimatdeklarationen redovisar en beräkning av utsläppen av växthusgaser från en byggnad under byggskedet och användningsskedet. Däremot ingår inte utsläppen från energianvändningen under byggnadens drifttid.

Lagen innebär att byggherren ska redovisa klimatpåverkan från uppförande av byggnaden genom att registrera en klimatdeklaration digitalt i Boverkets register för klimatdeklarationer.

Boverket har tagit fram en digital handbok/webbplats för dig som ska klimatdeklarera en byggnad. Öppna handboken.

Läs också Boverkets frågor och svar om klimatdeklaration

Relaterade sidor

Vill du veta mer?

Melinda Lemke

Projektledare glas- och metallentreprenad / hållbarhetsfrågor
Telefon:
08-453 90 75
E-post:
melinda.lemke@gbf.se